Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbime 2 dhe 8 kat dhe Godine Banimi dhe Sherbimi 8 kat dhe 2 kat parkim nentoke, Rruga Esad Mekuli | GBK shpk | 2023

Godine Banimi dhe Sherbime 2 dhe 8 kat dhe Godine Banimi dhe Sherbimi 8 kat dhe 2 kat parkim nentoke

 

Zhvillues dhe subjekt Ndertues: Shoqeria "GBK"
Adresa e Realizimit te Punimeve: Rruga "Esad Mekuli"
Projekti Arkitektonik: Prof.Asoc. Armand Vokshi
Projekti Konstruktiv: Ing. Gentian Lipe
Mbikqyres i Punimeve: A.Sh Engineering
Drejtues Teknik: Ark.Roven Greku

Afati Kohor i kesa leje eshte 2 vjet

Me shume projekte ne Shqiperi