Secondary Adv

Corner Residence, Bulevardi Gjergj Fishta | Arlis Ndertim | 2023

Godine Banimi dhe Sherbimi 11, 12, 13 dhe 14 kate me 3 kate parkimi nentoke, ne Bulevardin "Gjergj Fishta"Ndertues: Shoqeria "ARLIS-NDERTIM" shpk
Projektues: Studio City Project ; Ark. Andrea Verdho
Konstruktor: Ing. Armeda Gramos
Drejtor Teknik: Ing.Elton Hyska
Mbikqyres: Ing. Ferzilet Hajderi
Kohezgjatja e Punimeve: 60 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi