Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimi 7 dhe 9 kat me 2 kat parkim nentoke ne Rrugen Stavri Themeli, Tirane | Boshnjaku.B | 2023

Godine Banimi dhe Sherbimi 7 dhe 9 kat me 2 kat parkim nentoke

 

Zhvillues dhe Subjekt Ndertues: Shoqeria "Boshnjaku.B" sh.p.k
Adresa e Realizimit te Punimeve: Rruga"Stavri Themeli"
Afati Kohor i kesaj leje eshte: 60 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi