Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 1,8,9 dhe 10 kate me 2 kate parkim nentoke ne rrugen Mihal Grameno | Magna Sh.p.k | 2023

Godine banimi dhe sherbime 1,8,9 dhe 10 kate me 2 kate parkim nentoke ne rrugen Mihal Grameno

Zhvillues: Shoqeria Magna Sh.p.k
Adresa e Realizimit te Punimeve: Rruga "Mihal Grameno"
Projektues arkitekt: Rodolf Shllaku ; Ferdinant Mino
Konstruktor: Niko Lako ; Bledar Malaj
Supervizor: Shoqeria " Supervizion Profesional"shpk
Afati kohor i kesaj leje eshte 24 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi