Secondary Adv

Strukture banimi dhe sherbimi 7 dhe 8 kat me 2 kat parkim nentoke ne Rrugen Dervish Hekali | DOMUS GROUP | 2023

Strukture banimi dhe sherbimi 7 dhe 8 kat me 2 kat parkim nentoke ne Rrugen Dervish Hekali, Tirane

 

Subjekti zhvillues: Domus Group Shpk dhe Future Enterprises and Investment Shpk
Subjekti ndertues: Domus Group Shpk.
Arkitekt: A. Merja
Konstruktor: N. Lako
Drejtues Teknik: B.Dervishi
Drejtues Punimesh: M.Kruja
Kohezgjatja e punimeve: 48 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi