Secondary Adv

Godina e re e Fakultetit te Inxhinierise se Ndertimit 1, 5, 6 dhe 7 kat, me nje kat nentoke | 4 A-M SHPK | 2023

Godina e re e Fakultetit te Inxhinierise se Ndertimit 1, 5, 6 dhe 7 kat, me nje kat nentoke

 

Projektuesi: Universiteti Politeknik i Tiranes
Zhvilluesi: Universiteti Politeknik i Tiranes
Mbikqyres i punimeve: Universiteti Politeknik i Tiranes
Zbatuesi i punimeve: Shoqeria "4 A-M" SHPK
Vlera e kontrates: 1,259,915,120.72 leke me TVSH
Afati per zbatimin e kontrates: 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi