Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 8 dhe 9 kate mbi toke me 1 kat nentoke ne Rrugen Jordan Misja | Glob-3x Shpk | 2023

Godine banimi dhe sherbimi 8 dhe 9 kate mbi toke me 1 kat nentoke ne Rrugen Jordan Misja, Tirane

Investitor: Shoqeria "Glob-3x" Shpk
Kompania zbatuese: Shoqeria "Union Construction"
Drejtues teknik: Ing. Erald Carkanji
Arkitekt: Artech studio shpk
Konstruktor: Ing. Esmerald Filaj
Mbikeqyresi i punimeve: Ing. Ilir Troci; Ing. Dhimitri Papa
Afati kohor: 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi