Secondary Adv

Godine Banimi dhe sherbimi 2 kat parkim, 2 kat sherbim, 6 kat banimi ne Vore | Polaris Construction Shpk | 2023

IBA Invest Shpk | Godine Banimi dhe sherbimi 2 kat parkim, 2 kat sherbim, 6 kat banimi ne Vore

 

Investitor: IBA Invest Shpk
Subjekti zhvillues: Polaris Construction Shpk
Supervizor punimesh: EDIFAT
Drejtues Teknik: Ing. Eduart Gjepali
Projekti Arkitektonik: Ark. Gerta Ajazi
Projekti Hidroteknik: Ing. Mamica Shehi
Projekti Elektrik: Ing: Ylli Bilali
Kohezgjatja e punimeve: 30 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi