Secondary Adv

Godine banimi, sherbimi dhe hoteleri 1-4 dhe 8-16 kate, me 4 kate nentoke ne rrugen Dritan Hoxha | LTD-CO, NOVA CONSTRUCTION 2012 | 2023

Godine banimi, sherbimi dhe hoteleri 1-4 dhe 8-16 kate, me 4 kate nentoke ne rrugen Dritan Hoxha

Subjekti zhvillues: LTD-CO dhe NOVA CONSTRUCTION 2012
Subjekti ndertues: LTD-CO
Drejtues Teknik: Ing. Elvis Uku
Arkitektura: Dalmat Architecture
Konstruksioni: Ing. Armeda Gramos
Mbikqyres punimesh: 3E-K Consulting
Leje ndertimi: 17.01.2023
Miratuar: 27.07.2022

Me shume projekte ne Shqiperi