Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 6, 8 dhe 9 kat me 2 kat parkimi nentoke ne Rrugen Ali Kuka | Gashi Construction Sh.p.k | 2023

Godine banimi dhe sherbime 6, 8 dhe 9 kat me 2 kat parkimi nentoke ne Rrugen Ali Kuka

 

Zhvillues/Subjekt Ndertues: Shoqeria Gashi Construction Sh.p.k
Arkitekt: Atelier
Konstruktor: Diana Lluka
Ing. Elektike: Fishta Electric sh.p.k
Ing. Mekanike: Hydro Energy sh.p.k
Supervizor: Andon Frrokaj
Drejtues Teknik: Marsela Jaupaj
Adresa: Rruga Ali Kuka, Njesia Administrative nr.9, Tirane

Me shume projekte ne Shqiperi