Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 2, 9 dhe 10 kate dhe godine sherbimi 2, 8 dhe 10 kate, Rruga Irfan Tomini | Park Construction Albania | 2023

Godine banimi dhe sherbimi 2, 9 dhe 10 kate dhe godine sherbimi 2, 8 dhe 10 kate, me 2 kate parkimi nentoke | Park Construction Albania SH.P.K

 

Zhvillues/Subjekt ndertues: Park Construction Albania SH.P.K
Projektues: Matt Architect & Associates SH.P.K
Projekt Konstruktiv: Luan Murataj
Mbikqyres i punimeve: Syme Koci
Drejtues Teknik: Endrit Bardhi
Kohezgjatja e punimeve: 42 muaj
Adresa: Rruga Irfan Tomini, Njesia Administrative nr.7, Tirane

Me shume projekte ne Shqiperi