Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 1, 6, 7 dhe 8 kat mbi toke dhe 2 kat parkimi nentoke ne rrugen Liqeni i Thate | Albanian Investment Constructi | 2023

Godine banimi dhe sherbimi 1, 6, 7 dhe 8 kat mbi toke dhe 2 kat parkimi nentoke ne Rrugen Liqeni I Thate

 

Zhvilluesi: Albanian Investment Construction (A.I.C) Sh.p.k
Ndertues: Albanian Investment Construction (A.I.C) Sh.p.k
Arkitekt: Atelier
Konstruktor: Ing. Erjon Petriti
Ing. Elektrik: Fishta Electric sh.p.k
Ing. Mekanik: Archimed S.P.S sh.p.k
Supervizor: Albana Ahmeti
Drejtues Teknik: Andi Zhaka
Kohezgjatja e punimeve: 48 muaj
Adresa: Rruga Liqeni i Thate

Me shume projekte ne Shqiperi