Secondary Adv

Godine banimi, sherbimi dhe hoteleri 1-10-11-12 kate me 3 kate parkim nentoke ne rrugen Reshit Petrela Tirane | OBER Shpk | 2023

Godine banimi, sherbimi dhe hoteleri 1-10-11-12 kate me 3 kate parkim nentoke ne rrugen Reshit Petrela Tirane

 

Zhvillues dhe Shoqeria ndertuese: OBER Sh.p.k
Drejtues teknik: ing. Petro Piqani
Mbikqyres i punimeve: HT Construction Shpk
Projektues: MVM ARCHITECTURE, CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Konstruktor: GB-A Studio Shpk
Afati i punimeve: 48 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi