Secondary Adv

2 godina banimi dhe sherbimi 1,4,5,6,7 ne rruget Kujtim Hysi dhe Bedri Pejani | Tudas shpk | 2023

2 godina banimi dhe sherbimi 1,4,5,6,7 dhe 8 kat me 2 kat parkim nentoke ne rruget Kujtim Hysi dhe Bedri Pejani.
Projektues: Son Engineering & Construction
Subjekti ndertues: Tudas shpk
Drejtues teknik: Ing. Tosun Licenji
Mbikqyres punimesh: Ing. Kamber Hasanaj
Afati: 48 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi