Secondary Adv

Dy Godina banimi dhe sherbime ne rrugen Sulejman Delvina | ALCO Shpk dhe 3-B Shpk | 2023

Godine banimi dhe sherbime 2,4,6,7,8 dhe 10 kate dhe GOdine banimi dhe sherbime 2,4,7,9 dhe 10 kate me 3 kate parkim nentoke me zhvillues dhe subjket ndertues shoqerite ALCO Shpk dhe 3-B Shpk.Zhvillues: ALCO Shpk dhe 3-B Shpk
Arkitekt: Atelier 4
Konstruktor: Armeda Gramos
Ing Elektrike: Kejsi 05 Shpk
Ing Mekanike:  Hydro & Energy
Supervizor: Andon Frrokaj
Kohezjgjatja e punimeve: 48 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi