Secondary Adv

Godine banimi, sherbimi 6 dhe 7 Kat dhe godine 5, 7 dhe 9 Kat me 2 kate parkim, Bulevardi i Ri i Tiranes | New Corp shpk, Tectrum Shpk | 2023

Objekti:Godine banimi dhe sherbimi 6 dhe 7 Kat dhe Godine banimi dhe Sherbimi 5, 7 dhe 9 Kat me 2 kate parkim nentoke

 

Investitor: New Corp shpk dhe Tectrum Shpk
Projektues: Procons & Partners Shpk
Subjekt ndertues: New Corp shpk dhe Tectrum Shpk
Kohezgjatja e punimeve: 60 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi