Secondary Adv

Godine banimi dhe hoteleri 7,9,10,11,12 dhe 13 kat me 2 kat parkim nentoke ne rrugen Bardhok Biba, Qender | MVM | 2023

Godine banimi dhe hoteleri 7,9,10,11,12 dhe 13 kat me 2 kat parkim nentoke ne rrugen Bardhok Biba

 

Zhvillues i projektit: Alket Meslani
Shoqeria ndertuese: MVM Architecture Construction and Development
Drejtues teknik: Anastas Pone
Mbikqyres i punimeve: Cedar-Eng Shpk
Projektues: MVM Architecture Construction and Development
Konstruksioni: Henars-Engineering
Afati i punimeve: 36 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi