Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 4, 6 dhe 8 kat me 1 kat nentoke ne rrugen Faik Ternova | Gramozi Ndertim Projektim | 2023

Godine banimi dhe sherbime 4, 6 dhe 8 kat me 1 kat nentoke ne rrugen Faik Ternova

 

Subjekt ndertues: Gramozi Ndertim Projektim Shpk
Zhvillues: Artan Dumi Gramozi Ndertim Projektim Shpk
Konstruktor: Armeda Gramos
Ing Elektrike: Kejsi-05 Shpk
Ing Mekanike: Spiro Drita
Supervizoret: G&L Construction
Drejtues teknik: Genc Hodaj
Kohezgjatja e punimeve: 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi