Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 2,7 dhe 9 kat ne rrugen Lluke Kacaj, Rruga e Dibres, Tirane | MIRSON 2A shpk | 2020

Godine banimi dhe sherbimi 2,7 dhe 9 kat me dy kate nentoke ne rrugen "Lluke Kacaj", Rruga e Dibres, Tirane

Zhvillues: MIRSON 2A SH.P.K
Subjekt ndërtues: MIRSON 2A SH.P.K
Drejtues teknik: Inxh. Spartak Toska
Mbikqyrës i punimeve: Inxh. Besnik Mecaj
Arkitektura: ATRIA STUDIO, Ark. Enola Muhametaj
Struktura: Inxh. Altin Sula


Afati i lejes: 36 muaj
Afati i përfundimit: 11.09.2022

Me shume projekte ne Shqiperi