Secondary Adv

Selmani

 

Përshkrimi

Kompania Selmani shpk, e vendosur në Tiranë dhe e themeluar në vitin 1994, operon në sektorin e ndërtimit duke ofruar Zinkim në të Nxehtë, Konstruksione Metalike të të gjitha llojeve, Depozita uji të Zinkuara dhe inoksi, për përdorim civil dhe industrial etj.


Selmani shpk ofron Konstruksione metalike per Ndertime Civile:

1.  Struktura metalike per transmetimet GSM dhe Wireless

  - Kullla te zinkuara te cmontueshme me bullona per Transmetime GSM, Radio dhe Wireless

  - Suporte per antena transmetuese MW dhe RF te te gjitha llojeve

  - Bazamente njesi transmetimi te te gjitha formave dhe dimensioneve

  - Mbrojtese nga Akulli per paisjet dhe njesite e transmetimit

  - Struktura per mbajtje Kabllosh sinjali dhe fuqie

  - Antena urbane per tarraca (Roof Top Mast)

  - Antena per transmetime Radio & Wireless Internet (Hot Spots)

  - Shtylla transmetimi per Energji Elektrike dhe Portale per Nenstacione Elektrike

2.  Shkalle Emergjence te zinkuara (anti-zjarr / MNZ); Shkalle te drejta dhe helikoidale

3.  Rrethime te zinkuara standarte (modulare) dhe me porosi sipas kerkeses

4.  Porta te zinkuara Rreshqitese dhe me Kanate / te automatizuara ose jo

5.  Zgara per mbulime kanalesh kulluese te gjeresive / ngarkesave dhe seksioneve te ndryshme

6.  Barriera arkitektonike (metalike te zinkuara)

7.  Ene (Depozita) te zinkuara dhe Inox, per depozitimin e ujit sanitar.

8.  Ene Akumulimi per sistemet qendrore te kondicionimi, Shkembyes nxehtesie dhe Boiler per sisteme Kaldajash

9.  Konstruksione Serash me strukture metalike te zinkuar

10. Konstruksione metalike per impiantet e rritjes se gjedheve, pularite, thertore, panele per blegtorine etj.

 

Selmani sh.p.k. është kompania e vetme në tregun Shqiptar që ofron Zinkim në të Nxehtë (HDG). Ajo është çertifikuar sipas ISO 9001 per sistemin e menaxhimit te cilesisë dhe sipas OHSAS 18001 për shëndetin dhe sigurinë ne punë.

Çfarë ofron

Aktiviteti i saj fillestar ka qenë tregtimi me shumicë i materialeve të ndërtimit. Katër vite eksperiencë mjaftuan për të ndërmarrë një hap të guximshëm. Në vitin 1998, u realizua investimi i parë në këtë sektor, ndërtimi i Impiantit të Zinkimit në të Nxehtë. Ky i fundit  u pasua nga ndërtimi i një impianti te dyte në vitin 2000, si dhe mjaft investime të tjera në teknologji dhe në strukturën e brendëshme të ndermarrjes.

Impianti aktual i ka dimensionet e vaskës së zinkimit 6500x1700x2600 mm. Kapacitetet prodhuese të tij i tejkalojnë nevojat aktuale të tregut shqiptar.
Historitë e suksesit dhe standartat e shërbimeve po e shtojnë peshën e emrit të kompanisë sonë, duke nxitur orientimin drejt tregut europian dhe botëror.
Shoqëria SELMANI IMP-EXP sh.p.k  përmbush standardet dhe kushtet për të konkurruar në tregjet më të mëdha europiane.


Me një staf  të kualifikuar, me eksperience, dhe te orientuar drejt shërbimeve profesionale, SELMANI sh.p.k , garanton shërbime të standarteve të larta, me një konstante që pak kompani e garantojnë.

Shërbime

Kangjella Dritaresh
Kangjella Dritaresh
Impiante ujitjeje automatike
Impiante ujitjeje automatike
Porta kanalesh ujites
Porta kanalesh ujites
Prodhim depozita uji
Prodhim depozita uji
Prodhim Shkalle metalike
Prodhim Shkalle metalike
Rrethim me kangjella
Rrethim me kangjella
Zgara te zinkuara
Zgara te zinkuara
Zinkim ne te nxehte per objekte metali
Zinkim ne te nxehte per objekte metali
Antena per transmetime Radio dhe Wireless
Antena per transmetime Radio dhe Wireless
Kulla te zinkuara per transmetime GSM, Radio, Wireless
Kulla te zinkuara per transmetime GSM, Radio, Wireless
Suporte per antena transmetuese MW & RF
Suporte per antena transmetuese MW & RF
Struktura metalike per transmetimet GSM & Wireless
Struktura metalike per transmetimet GSM & Wireless
Depozita nafte te zinkuara
Depozita nafte te zinkuara
Depozita per uje teknologjik
Depozita per uje teknologjik
Depozita uji te zinkuara dhe inoksi
Depozita uji te zinkuara dhe inoksi
Porta te zikuara rreshqitese (automatike ose jo)
Porta te zikuara rreshqitese (automatike ose jo)
Rrethime te zinkuara standarte
Rrethime te zinkuara standarte
Zgara per mbulime kanalesh kulluese
Zgara per mbulime kanalesh kulluese
Zinkim ne te nxehte per konstruksione metalike dhe strukturave te celikut
Zinkim ne te nxehte per konstruksione metalike dhe strukturave te celikut
Zinkime ne materiale te ndryshme
Zinkime ne materiale te ndryshme
Zgara kullimi dhe rrethime te zinkuara
Zgara kullimi dhe rrethime te zinkuara
Shtylla telekomunikacioni
Shtylla telekomunikacioni
Porte metalike industriale
Porte metalike industriale
Konstruksione te zinkuara
Konstruksione te zinkuara
Zmerilim metalesh
Zmerilim metalesh
Saldime Mig, Mag dhe Tig
Saldime Mig, Mag dhe Tig
Punime me CNC
Punime me CNC
Prerje metalesh me lazer
Prerje metalesh me lazer
Kthim profilesh metalike
Kthim profilesh metalike
Konstruksione metalike te zinkuara
Konstruksione metalike te zinkuara

Katalogu

Katalog Selmani
Katalog Selmani

Punë të kryera

Porte Rreshqitese
Porte Rreshqitese
Strukture rrjete metalike mbrojtese
Strukture rrjete metalike mbrojtese
 Shkalle metalike
Shkalle metalike
Rrethim me profile
Rrethim me profile
Depozite Nafte 5000 lt
Depozite Nafte 5000 lt
Porte Firzamonike
Porte Firzamonike
Selmani1501244404
Selmani1501244419
Selmani1501244445
Selmani1501244458
Selmani1501244469
Punime Celiku
Punime Celiku
Punime Celiku te Zinkuar ne te Nxehte
Punime Celiku te Zinkuar ne te Nxehte
Kulle e Zinkuar (12 metra)
Kulle e Zinkuar (12 metra)
Karrela per Set Bateri dhe Ups, Adrenaline shpk
Karrela per Set Bateri dhe Ups, Adrenaline shpk
Parmak i zinkuar
Parmak i zinkuar
Platforma e vepres se marrjes
Platforma e vepres se marrjes
Porte e zinkuar, HEC Kukes
Porte e zinkuar, HEC Kukes
Porte metalike e zinkuar, Conad Albania
Porte metalike e zinkuar, Conad Albania
Punime metalike te zinkuara, Bulevardi i ri Tirane
Punime metalike te zinkuara, Bulevardi i ri Tirane
Punime tek Ring Center
Punime tek Ring Center
Shkalle spirale te zinkuara
Shkalle spirale te zinkuara
Shtylla per ndricim dhe rrufe pritese
Shtylla per ndricim dhe rrufe pritese
Kostruksione metalike te zinkuara, Kosmonte Foods
Kostruksione metalike te zinkuara, Kosmonte Foods
Magazine, shkalle aksesi te zinkuara
Magazine, shkalle aksesi te zinkuara
Shkalle emergjence ne godine sherbimi
Shkalle emergjence ne godine sherbimi
Struktura metalike te galvanizuara per stadiumin Air Albania
Struktura metalike te galvanizuara per stadiumin Air Albania

Certifikime

             

Video