Secondary Adv

2 godina banimi dhe sherbime ne rrugen Gjon Buzuku dhe Besim Daja | PIENVIS shpk, OLIPS_16 | 2020

Objekti 1: Godine banimi dhe sherbime 6, 8 dhe 9 kat me 2 kat parkim nentoke
Objekti 2: Godine banimi dhe sherbime 1,4,5,6,8 dhe 9 kate me 2 kate parkim nentoke

Zhvillues dhe Subjekt ndertues: -Shoqeria "PIENVIS" shpk & "OLIPS_16" shpk
Drejtues Teknik: Ark.P. KERI; Ing F. XHAFERRI
Zbatues i Punimeve: Ark.P. KERI; Ing F. XHAFERRI
Mbikqyresi Punimeve: "A.sh.Engineering" shpk
Projektues: Ark. Pilo KERI
Konstruktor: Ing. Dhimiter PAPA

Fillimi i punimeve: 01.11.2019
Perfundimi i punimeve: 01.11.2021

Me shume projekte ne Shqiperi