Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 6 dhe 7 kate, Rruga Selaudin Zorba, Rruga e Dibres | NDERTUESI shpk | 2020

Godine banimi dhe sherbime 6 dhe 7 kate, me 2 kate parkim nentoke. Rruga Selaudin Zorba, (Omer Nishani), njesia administrative nr.4, TiraneZhvillues dhe subjekti ndërtues: Shoqëria "NDERTUESI" shpk
Drejtues teknik: Ing. Besnik Qoshja
Mbikqyrës i punimve: Ark. Edlira Bicolli
Projekti arkitektonik: ARK. Edlira Bicolli/ Ark. Jorida Nelko
Projekti konstruktiv: HT Construction


Vendim datë: 12.09.2019
Afati i përfundimit të punimeve: 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi