Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 5, 9 dhe 10 kat ne rrugen Kole Popa | Tocak shpk | 2020

"Godine banimi dhe sherbime 5, 9 dhe 10 kat me 2 kat parkim nentoke, ne rrugen "Kole Popa" ("Idriz Dollaku"), Njesia Administrative nr.2, Tirane."

 

Zhvilluesi/Subjekti Ndërtues: "TOCAK" SH.P.K
Projektues: Ark. Arben Golemi
Projekti Konstruktiv: Ing. Albert Sharra, Ing. Laureta Sharra
Mbikqyres i punimeve: Ing. Zenun Katana
Drejtues Teknik: Ing. Riste Haxhillari
Kohezgjatja e punimeve: 54 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi