Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 4,5,7,8,9 dhe 10 kat me 2 kt parkim nentoke ne rrugen e Dibres | AL-ING CONSTRUCTION | 2021

Dergoji email
kompanise

Godine banimi dhe sherbimi 4,5,7,8,9 dhe 10 kat me 2 kt parkim nentoke ne rrugen e Dibres
AL-ING CONSTRUCTION shpk

 

AL-ING CONSTRUCTION apartamente ne shitje ne rrugen e dibres prane shkolles se bashkuar
AL-ING CONSTRUCTION apartamente ne shitje ne rrugen e dibres prane shkolles se bashkuar
AL-ING CONSTRUCTION apartamente ne shitje ne rrugen e dibres prane shkolles se bashkuar

 

Detaje rreth projektit

GODINE BANIMI DHE SHERBIMI 4,5,7,8,9 DHE 10 KAT ME 2KT PARKIM NENTOKE NE RRUGEN E DIBRES, TIRANE

Drejtues ligjor: Ardian Leka
Drejtues teknik: Ing. Frida Sherko
Subjekt ndertues: AL-Ing Construction
Zhvillues: AL-Ing Construction
Projektues: Klaud Manehasa
Konstruktor: Ing. Dhimiter Papa ; Armeda Gramos ;
Mbikqyres punimesh: Dhimiter Papa ; Kristaq Kali

Filimi i punimeve: 28.02.2021
Afati i punimeve: 24 muaj
Kontakt: 0692085554

Me shume projekte ne Shqiperi