Secondary Adv

Kompleks rezidencial banimi 1, 2 dhe 3 kat me 1 dhe 2 kat nentoke, ne rrugen e Elbasanit | Austria Construction Albania | 2021

Kompleks rezidencial banimi 1, 2 dhe 3 kat me 1 dhe 2 kat nentoke, me pishina, basen ujor, mur rrethues dhe kabine elektrike ne rrugen e Elbasanit

 

Projektues: ERE Architecture & Construction ; HENARS-ENGINEERING ; Ing. Helidon Kokona
Zhvillues: Austria Construction Albania
Firma zbatuese: LANI shpk

Me shume projekte ne Shqiperi