Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 12 kat me 4 kat parkimi nentoke ne rrugen Sami Frasheri | AL-Konstruksion Group | 2023

Godine banimi dhe sherbimi 12 kat me 4 kat parkimi nentoke ne rrugen Sami Frasheri

 

Zhvillues/Subjekt Ndertues: Shoqeria AL-Konstruksion Group SH.P.K
Projektues: Studio City Project

V-Konstruksion SH.P.K
Konstruksioni: V & Ce Studio SH.P.K
Drejtues Teknik: Ing. Ilirjan Xhemalaj
Mbikqyres: Ing. Elvira Kuri
Afati i punimeve: 36 muaj


Adresa: Rruga "Sami Frasheri, prane ArTubines

Me shume projekte ne Shqiperi