Secondary Adv

TeamSystem Group

 

Përshkrimi

TeamSystem Group eshte lider ne Europe per software te menaxhimit te projekteve te ndertimit me nje databaze me mbi 1,4 milione kliente ne Itali dhe Europe. Me më shumë se tridhjetë vite përvojë ne fushen e Softwareve te Menaxhimit ne sektorin e ndertimit, grupi TeamSystem eshte ne ekspansion te vazhdueshem. Strategjia që qëndron pas TeamSystem Group bazohet në një politikë serioze investimesh, që synon të mbështesë përmirësimin dhe rritjen e vazhdueshme të cfare ofron, si në aspektin e produkteve ashtu edhe të cilësisë së shërbimit, me fokus të veçantë në nevojat reale të klientelës së saj.

Investimet e vazhdueshme per studim dhe zhvillim i lejojnë Team System Grup të garantojë zgjidhje të evolucioneve teknologjike, të cilat përditësohen vazhdimisht në funksion të ndryshimeve në cilesi dhe standarde. E perbere nga një ekspertizë e konsoliduar me fokus sherbimin ndaj klientit,  Team System mundeson per sektorin e ndertimit dhe profesionist e kesaj fushe nje sere produktesh dhe sherbimesh duke nisur nga prezantimi, konsulta, edukimi, trajnimi, dhe mbeshtetja ne vazhdimesi mbi softwaret per menaxhimin e kantiereve te ndertimit dhe menaxhimin e projekteve te ndertimit per te gjithe sektorin e ndertimit.

Çfarë ofron

STR Vision CPM (Menxhimi i Projekteve te Ndertimit) ofron nje program software te fuqishem dhe fleksibel te dizejnuar dhe zhvilluar per ti ardhur ne ndihme sektorit te ndertimit, per menaxhimin e projekteve te ndertimit dhe menaxhimin e kantiereve. STR eshte krijuar per te lehtesuar dhe per te ofruar zgjidhje specifike te menjehershme, ne kontrollin dhe kordinimin e projkteve komplekse ne sektorin e ndertimit.

 

Programi per menaxhimin e projekteve dhe kantiereve te ndertimit, eshte ndertuar nga Specialiste te industries AEC per te rritur kapacitetin e perdoruesit, monitoruar probabilitetin/ndikimin e rasteve te paparashikueshme si dhe per te minimizuar riskun ne teresi. Produktet STR jane shume te nderveprueshme, dhe mundesojne qe me disa veprime  te konsultosh arkivat, databazen e te dhenave te specializuara, te perpunojne  kalkulime dhe perllogaritje, te shkembejne informacione dhe dokumente ne kohe reale midis te gjithe subjekteve ne procesin e ndertimit. Ky software lejon profesionistet nga arkitektet, inxhinieret, kantieret dhe firmat e specializuara, ndermarrjet publike dhe kontraktoret e pergjithshem, te menaxhojne ofertat dhe preventivet, te realizojne planifikimin dhe ekzekutimin e projektit te ndertimit duke marre parasysh vleresimin dhe kontrollin e kostove, planifikimin e projektit, procesin e ekzekutimit dhe te mirembajtjes. 

STR eshte krijuar per te lehtesuar dhe per te ofruar zgjidhje specifike ne kontrollin dhe kordinimin e projekteve komplekse. Pavaresisht nese jeni nje kompani ndertimi, arkitekture apo firme inxhinierike, te gjithe jeni te perfshire ne zhvillimin, implementimin dhe ekzekutimin e projekteve te ndertimit, ku kerkohet nderveprim dhe shkembim informacionesh te perbashketa ndermjet subjekteve te perfshire ne kete proces.

 

Perfitimet e STR Vision CPM

-    Program i integruar per te menaxhuar listat e cmimeve, ofertat, preventive, punen e planifikuar.
-    Shnderron informacionin e projektit tuaj ne te dhenat reale te prodhimit dhe rritni te ardhurat tuaja.
-    Kontrollon projektin, sasite dhe kostot, si ne fazat e planifikimit ashtu dhe ne fazat e ekzekutimit.
-    Paraqet ceshtjet kritike dhe ecurine kohore e te dhenave ekonomike te projektit.
-    Efikasitet per procedura te teperta qe kerkojne kohe ekzekutimi dhe mund te shkaktojne gabime.
-    Ekstrapolimi i shpejte I feedback-ut mbi kostot dhe strategjite per klientet dhe ekipet e punes.

 

STR Vision CPM Integrohet:

-    STR Vision CPM eshte çertifikuar IFC nga Building SMART International i cili garanton perputhjen me standardet nderkombetare dhe siguron importimin e sakte te te dhenave te IFC.R Vision

 

Sherbime

Vision CPM eshte nje software per menaxhimin e projekteve te ndertimit i fuqishem dhe fleksibel qe mundeson menaxhim te plote te gjithe aspekteve te ndertimi, duke nisur nga perllogaritja, planifikimi, menaxhimi i buxhetit dhe kontrolli i kostos se kantierit te ndertimit. STR Vision CPM strukturohet ne module dhe paketa ne menyre qe te mundesoje zgjidhjen e duhur ne baze te nevojave dhe problematikave te kompanise, nga nevojat me bazike deri tek ato me komplekse.

STR Vision ofron Produkte per:
-    Programe Software per menaxhimin e kantiereve te ndertimit.
-    Programe Software per menaxhimin e projekteve te ndertimit.
-    Program Software per menaxhimin e projekteve te ndertimit per Arkitekte.
-    Program Software per menaxhimin e kantiereve te ndertimit per Inxhinier.
-    Program Software per Administraten.

 

Programi Software STR Vision CPM ofron funksione:
-    Perllogaritje te Projektit
-    Analize cmimesh dhe Kostosh
-    Deklarate Objektivash
-    Skedule
-    Mirembajtje
-    Ditar per ecurine ne kantier
-    Kerkesa blerje dhe oferta
-    Buxhet financiar
-    Kontroll Kostosh dhe Nenkontraktoreve
-    Siguria ne Pune
-    Menaxhim, planifikim dhe kontroll i kantierit

Kliente & Partnere

Projekte

Demo

Video