Secondary Adv

Cekrezi Metal

 

Përshkrimi

ÇEKREZI GROUP u krijua në  vitin 2009  si njësi e veçantë dhe autonome brënda një  kompanie grumbullimi e tregtimi hekuri skrap dhe metale me ngjyrë. Me aktivitet në Vaqarr, Tiranë. Gjatë kësaj kohe, jemi rritur së bashku me klientët tanë duke u përpjekur të japim përhere zgjidhjet më të  mira në  fushën e grumbullimit dhe përpunimit. Në vitin 2014 kjo rritje e vazhdueshme solli edhe zgjerimin tonë me një pikë grumbullimi tjetër për të qënë sa më afër klientëve tanë.

 

FUSHA E VEPRIMIT:

  • Grumbullim dhe tregtim skrapi hekuri me qëllim riciklimi.
  • Import-Eksport.
  • Grumbullim, seleksionim, përpunim metale me ngjyrë me qëllim riciklimi.
  • Transport për kompaninë e për të tretë.

Pozicioni i Çekrezi Metal në industri 

- Zhvillimi ekonomik dhe social në Shqiperi gjatë dekadës së fundit ka sjellë rritje të industrisë së ricikimit. Kjo situatë ka bërë të mundur organizimin e sistemit, me të paktën katër faza të proçesit  industrial të riciklimit. Vënd më të rëndësishëm zënë metalet me ngjyrë (alumin, bakër, bronx, zink, plumb) dhe metalet feroze (hekur, çelik).

- Skema e thjeshtuar e fazave të proçesit në industrinë e grumbullimit dhe riciklimit është e përbërë nga: kolektorët individual, pikat e vogla grumbulluese, qëndrat e mëdha grumbulluese dhe kompanitë ricikluese ose eksportuese.

- Qëndrat e mëdha të grumbullimit të materialeve të riciklueshme jane kompani private të shpërndara në të gjithë territorin e Shqiperisë. Njëra nga këto qëndra është Çekrezi Metal, e cila ka mjetet dhe pajisjet bazë që nëvojiten për grumbullim, kategorizim, prerje, përpunim, paketim, ngarkimin, shkarkimin dhe transportin e këtyre materialeve.

- Çmimet më të mira në treg, kushtet e favorshme të grumbullimit, shërbimi profesional dhe aksesibiliteti me pikat e grumbullimit dhe kolektorët individual e bëjnë Çekrezi Metal një nga kompanitë më të rëndesishme në industrinë e grumbullimit dhe riciklimit të metaleve. 

STRATEGJIA DHE VIZIONI 

Përpiqemi të ofrojmë shërbime të shkëlqyera dhe ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata me të gjithë klientët tanë, duke siguruar që ata gjithmonë te marrin çmimin më të mirë në treg.

Ne  besojmë fuqimisht në komunikimin dhe shërbimet e ofruara, për një marrëdhënie afatgjatë me klientët tanë. 

 

VLERAT 

ÇEKREZI GROUP, si të gjitha kompanitë e ligjshme të riciklimit, përkrah mënyrën e saktë të vendosjes së të gjitha materialeve të mbledhura nga vetja për të siguruar një të ardhme të gjelbër për të gjithë.

Ne jemi shumë të vetëdijshëm për çështjet e mjedisit ku i përmbahemi në mënyrë rigoroze të githë ligjeve të riciklimit të fuqi. 

Kjo dëshmohet nga licensat e marra nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL):

III.1.A 

III.1.B 

III.2.B 

OBJEKTIVAT E BIZNESIT 

- Qëllimet tona janë për të mbështetur shërbim cilësor për klientët tanë.

- Ofrimi i çmimeve më të larta për klientët tanë.

- Mundesimi i marrëdhënieve të hapura biznesi me klientët tanë. 

 

POLITIKAT E CILËSISË 

ÇEKREZI GROUP është tregtar i liçencuar për grumbullim dhe riciklim të skrapit dhe metaleve të tjera, në bazë të ligjeve të shtetit Shqipëtar.

ÇEKREZI GROUP nuk është kurrsesi i perfshirë në grumbullimin e  metaleve të paligjshme. Disa prej këtyre produkteve perfshijnë: kapak pusetash, materiale të siguruara në mënyre jo të ligjshme si dhe lëndët plasese si bomba, predha, plumba etj. 

 

KONKURENCA 

ÇEKREZI GROUP është një kompani e konsoliduar. Por kjo nuk do të thotë që  ne nuk jemi në kërkim të inovacionit dhe përmirësimit të vazhdueshëm duke ju pershtatur tregut dhe kërkesave të klientëve tanë në mëyrë më efikase. 

 Disa nga cilesitë që e dallojne kompaninë tonë nga konkurentët janë:

 Staf drejtues dhe një ekip dinamik prej 18 punonjësish.

 Pozicionimi në treg si një kompani me reputacion tek klientët.

 Ofrimi i çmimeve konkurente për klientët.

 Shërbim dhe vëmendje maksimale ndaj klientevë. 

 

STRATEGJIA E RRITJES 

Ne kemi një ekip të dedikuar në punë, i cili na mundëson që të ofrojmë shërbim të mirë dhe të sigurojmë rrjedhshmëri të biznesit. 

Ekipi ynë merr trajnimin e duhur për të kënaqur nevojat e klientit tonë. 

Puna në grup drejt rritjes është thelbësore për biznesin tonë.

Çfarë ofron

Çekrezi Metal ka kapacitete të mëdha magazinuese për grumbullimin e mbetjeve të ndryshme metalike si skrap, bakërr, bronx, alumin, dural, bateri, kabëll, tela, inoks, kanaçe, plumb, zink, sponde, radiator, gizë dhe automjete të vjetra të dala jashtë funksionit. Gjithashtu dispon edhe makineritë dhe pajisjet për prësimin, përpunimin dhe ambalazhimin e këtyre mbetjeve metalike duke bëre keshtu të mundur plotësimin e kërkesave të klientëve të kësaj industrie.

 

Metalet të cilat grumbullojmë: Skrap, Bakër, Bronx, Alumin,Dural, Bateri, Kabëll, Tela, Inoks, Kanaçe, Plumb,  Zink, Sponde, Radiatorë, Gizë, Automjete të vjetra 

 

Tek Çekrezi Metal do të gjeni pjesë këmbimi, profile të përmasave të ndyshme, llamarina, lingota hekuri dhe alumini, ele dhe shumë produkte të tjera te grumbulluara. Meqënëse grumbullimi i skrap dhe i metaleve është biznesi ynë ne japim një kontribut të rëndësishëm në mbrojten e ambjentit, por në të njëjtën kohë tek ne mund të gjeni produkte për ndertim, rikonstruktim si dhe pjesë për makinerite dhe automjetet tuaja.

Produktet të cilat ofrojmë:

- Pjesë këmbimi
- Profile
- Llamarina
- Lingota hekuri / alumini
- Ele
- Pompa, cisterna, gjeneratore, transformatore, impjante, reduktore etj.
- Fjetina dhe Vila te kompletuara me konstruksion dhe panel sanduic.

Shërbimet për palët e treta:

Çekrezi Metal vjen në ndihme të kompanive më shërbime si: peshore 70 ton, kamion, trailer, rimorkiator dhe takraf. Korrektësia dhe eksperienca prej shumë vitesh e kompanisë sonë në këtë sektor ka sjellë besim dhe respekt të klientëve tanë. Stafi i profesionistëve tanë është gjithmonë i gatshëm për t’ju ardhur në ndihmë me zgjidhje sa më optimale. Nëse kerkoni një partner për biznesin tuaj zgjedhja është vetëm Çekrezi Metal.

- Peshore 70 ton, Kamion, Trailer, Rimorkiator, Takraf.

Shërbime

Cmontim, demolim kapanonesh industriale
Cmontim, demolim kapanonesh industriale
Crregjistrim i automjeteve ne fund te jetes
Crregjistrim i automjeteve ne fund te jetes
Grumbullim dhe magazinim per sponde
Grumbullim dhe magazinim per sponde
Grumbullim dhe riciklim per kabuj
Grumbullim dhe riciklim per kabuj
Grumbullim dhe tregtim i metaleve me ngjyre
Grumbullim dhe tregtim i metaleve me ngjyre
Grumbullim kanace per riciklim
Grumbullim kanace per riciklim
Grumbullim materiale Zinku
Grumbullim materiale Zinku
Grumbullim per riciklim te materialeve te bronzit
Grumbullim per riciklim te materialeve te bronzit
Import export materile te riciklueshme
Import export materile te riciklueshme
Kompani per materiale te riciklueshme
Kompani per materiale te riciklueshme
Paketim skrapi me sasi te medha
Paketim skrapi me sasi te medha
Pike grumbullimi dhe riciklimi ne Tirane
Pike grumbullimi dhe riciklimi ne Tirane
Pike grumbullimi per bateri
Pike grumbullimi per bateri
Pike grumbullimi per gize
Pike grumbullimi per gize
Pike grumbullimi per materiale inoksi
Pike grumbullimi per materiale inoksi
Pike grumbullimi per metale
Pike grumbullimi per metale
Pike grumbullimi per radiatore
Pike grumbullimi per radiatore
Pike grumbullimi per tela
Pike grumbullimi per tela
Pike grumbullimi skrapi per duralumin
Pike grumbullimi skrapi per duralumin
Pike grumbullimi per plumb
Pike grumbullimi per plumb
Pike per grumbullimin e makinave te vjetra
Pike per grumbullimin e makinave te vjetra
Pike skrapi per alumini
Pike skrapi per alumini
Qender grumbullimi per baker
Qender grumbullimi per baker
Riciklim alumini
Riciklim alumini
Sherbime me kamion, trajler, rimorkiator dhe takraf
Sherbime me kamion, trajler, rimorkiator dhe takraf
Sherbime me kontenier per palet e treta
Sherbime me kontenier per palet e treta
Sherbime me takraf per te tretet
Sherbime me takraf per te tretet
Sherbime per palet e treta me peshore 70 ton
Sherbime per palet e treta me peshore 70 ton
Skrap grumbullim dhe perpunim
Skrap grumbullim dhe perpunim
Pike grumbullimi skrapi
Pike grumbullimi skrapi
Lingota alumini te perdorura
Lingota alumini te perdorura
Lingota hekuri te perdorura
Lingota hekuri te perdorura
Llamarina te perdorura
Llamarina te perdorura
Pjese kembimi te perdorura
Pjese kembimi te perdorura
Profile metalike te perdorura
Profile metalike te perdorura
Fjetina te mobiluara me panel sanduic dhe konstruksion
Fjetina te mobiluara me panel sanduic dhe konstruksion
Vila te gatshme te kompletuara
Vila te gatshme te kompletuara

Partnere

albsteelSideral

Certifikata

EN ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

EN ISO 9001:2008

ISO 39001:2012