Secondary Adv

Land & Co

 

Përshkrimi

Land & co është një kompani projektuese shqiptare në fushën e ndërtimit si dhe në tregëtimin e aparteve elekrtonike që janë në shërbim të ndërtuesve dhe të projektuesve në gjeodezi dhe topografi. Firma Land & co shpk është e specializuar në dixhitalizimet e hartave kadastrale të pasurive të paluajteshme. Land & co ka pasur kontrata të vazhdueshme me NMP per SRPP për një periudhë prej 15 vitesh dhe ka arritur të bëjë punime shumë të specializuara me programet GIS. Land & co bashkëpunon me prodhuesit më të medhënj të instrumentave gjeodezik dhe të pajisjeve mjeksore. Stafi i kualifikuar i inxhiniereve dhe produktet tekonolgjike kanë bërë që emri i kompanisë të rritet më kalimin e viteve, si një ndër kompanitë lidër në projektim dhe tregtimin e instrumentave matës.

 

SATNET LIVE ALBANIA GNSS NETWORK SERVICE REAL TIME

Ky shërbim u jep mundësine përdoruesve të GPS profesional të saktësisë së lartë që të përdorin SATNET LIVE ALBANIA si shërbim rrjeti:
-RTK (e rendit 1-2 cm në plan dhe lartësi)
-DGPS (e rendit 20-50 cm në plan dhe në lartësi)
-SATNET LIVE ALBANIA ofrohet nga Land&co shpk dhe është shërbim fleksibël i ndërtuar për raste speciale shërbimi edhe në rastet kur rrjetet e tjere permanente CORS Network GNSS nuk jane në gjendje të mbulojnë me shërbim cilësor.

 

SATNET LIVE ALBANIA ofrohet në tre shërbime:

1. Shërbim RTK dhe DGPS i cili është thjeshtë aksesim i rrjetit SATNET LIVE ALBANIA.

2. Shërbim i dedikuar për rastet e veçantë nëpërmjet montimit të stacioneve GPS të dedikuara për projekte të rëndësishme infrastrukturore me qëllim rritjen e saktësisë teknike të pozicionimit.

3. Monitorime Real Time të lekundjeve të objekteve  strategjike dhe në detektimin e lëkundjeve të tërmeteve nëpërmjet GPS.
SATNET LIVE ALBANIA operon në zonat qëndrore të Shqipërisë dhe në disa pjesë të Kosovës dhe Maqedonise.

 

Të gjithë të interesuarit për shërbimin SATNET LIVE ALBANIA duhet që fillimisht të regjistrohen në formën e mëposhtme ose nga aplikacioni SATNET live mobile  me qëllim që të përfitojnë shërbimin e kërkuar nga Land&co. Menjëhere pas regjistrimit do ju dërgohet informacioni i nevojshëm për aksesimin e rrjetit. Nëse jeni kompani e regjistruar me parë në SATNET LIVE ALBANIA ju lutem klikoni në shërbim rrjeti për të realizuar aktivizimin.

 

Ofertë !
Të gjithë të regjistruarit për herë të parë SATNET LIVE ALBANIA ofron 3 dite falas për të gjitha shërbimet. Të gjithë klientët e kompanisë Land&Co që blejnë GPS ju ofrohet shërbimi falas për një vit.

 

Shërbimet që ofrohen:
-CMR(RTK GPS+GLONAS)
-CMR+ (RTK GPS+GLONAS)
-DGPS (DGPS GPS+GLONAS)
-RTCM 2.3 (RTK GPS+GLONAS)
-RTCM 3.0 (RTK GPS+GLONAS) 

Per me teper informacion ju lutem kilkoni ketu

Çfarë ofron

Land & co ka ekskluzivitetin e nevojshem të Kolida dhe Laser Technology për tregëtimin dhe mbulimin e servisit si dhe të gjitha garancitë që siguron. Kompania ofron të gjitha modelet e pajisjeve dhe instrumentave matës për punime në ndërtim. Land & co ofron shërbime në fusha të ndryshme me:

-Projektime Civile

-Projektime Rrugesh

-Projektime Hidroteknike

-Projektime Gjeodezike 

-Distributor i  Brand: KOLIDA, LASER TECHNOLOGY, INTUICOM

-Regjistrim fillestar te Pasurive te Paluajteshme

-Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh inxhinierike 

-Monitorime te zhvendosjeve ne objekte strategjike gjate lekundjeve te termeteve

-Studime gjeoteknike për bazamentet e tokës për përbërjen dhe qëndrueshmërinë

-Shërbim rrjeti CORS - GPS - GNSS profesional nepermjet 

-SATNET LIVE ALBANIA

-Fotografim Ajror me rezolucion 2-5 cm nepermjet teknologjise UAV 3D orthofoto dhe modelim dixhital i terrenit  

Kompania është e aftë të kryejë punime të specializuara në GIS me programet: ArcGis (ESRI); Arc GIS; Civil Design 3D (autodesk).; AutocadMap (autodesk); Autodesk; Land Development(autodesk); Field Survey(autodsk); Field Survey; Cad Overlay 2002 (autodesk); Survey(Autodesk) dhe Geomedia (INTERGRAF).

Shërbime

Sherbime rrjeti CORS, GPS, GNSS
Sherbime rrjeti CORS, GPS, GNSS
Fotografim Ajror,UAV 3D orthofoto, modelim dixhital i terrenit
Fotografim Ajror,UAV 3D orthofoto, modelim dixhital i terrenit
Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh inxhinierike
Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh inxhinierike
Regjistrim fillestar te Pasurive te Paluajtshme
Regjistrim fillestar te Pasurive te Paluajtshme
Studime gjeoteknike per bazamentet e tokes per perberjen dhe qëndrueshmerine
Studime gjeoteknike per bazamentet e tokes per perberjen dhe qëndrueshmerine
Sherbime rrjeti RTK
Sherbime rrjeti RTK
Rrjeti SATNET LIVE ALBANIA
Rrjeti SATNET LIVE ALBANIA
Montim i stacioneve te GPS
Montim i stacioneve te GPS
Sherbim Rrjeti ne terren
Sherbim Rrjeti ne terren
Sherbime rrjeti DGPS
Sherbime rrjeti DGPS
Sisteme fotovoltaike
Sisteme fotovoltaike

Katalogu

Katalog Land & Co

Historiku

Kompania Land & co shpk është krijuar në vitin 1996, e licensuar për punime topogjeodezike në objektet inxhinierike dhe rilevimet topografike. Eshte e certifikuar sipas standarteve ISO 9001:2008 per projektim, supervizim dhe kolaudim punimesh në rrugë, hekurudha, ura, ndërtime civile, industriale, ujësjelles, topografi dhe studime gjeologjike, licensuar nga Ministria e Transportit dhe e Infrastruktures. Land & co ka filluar me punime në vitin 1997 në azhornimin dhe rilevimin për përgatitjen e hartave treguese të pasurive të paluajteshme si dhe ka realizuar dy projekte rrugesh nacionale e kontraktuar nga Autoriteti Rugor Shqipetar, supervision, kolaudim të  rrugëvë të brendshme, hartim planesh urbanistike si dhe një sërë punësh të tjera ndër vite në të gjithë vendin.

 

Punë të kryera

Kalaja e Kanines, Vlore
Kalaja e Kanines, Vlore
Plani urbanistik i Komunes Lukove
Plani urbanistik i Komunes Lukove
Studim gjeoteknik i Gjirit te Lalzit
Studim gjeoteknik i Gjirit te Lalzit
Zbatim i kanalit me GPS Kolida K5+ UFO
Zbatim i kanalit me GPS Kolida K5+ UFO

Partnere

ard.incintuicomlaser-technologytracasakolida

Video

Certifkime