Secondary Adv

ILYONIS CONSTRUCTIONS

 

Përshkrimi

Formuar nga Vladimir Gjekaj, dhe Arben Marku me 22 vite përvojë në industrinë e ndërtimit kompania “Ilyonis Constructions” është e njohur jo vetëm në tregun lokal por edhe jashtë saj. Bazuar në ndërtimin me cilësi të lartë, teknologji dhe materiale cilësore, dizajnim e mjediseve funksionale me një dizajn modern,"Ilyonis Constructions" ka arritur të renditet ndër më të mirët,duke e zgjeruar aktivitetin e tij vit pas viti, por duke ruajtur cilësi të lartë dhe reflektimin e trendit të kohës.

 

Kompania Ilyonis Constructions vazhdon historitë e suksesit në sektorin e ndërtimit dhe ecën drejt një të ardhmje të ndritur për bazat e kompanisë duke u shërbyer klientëve dhe duke vënë në epiqendër të çdo vepre partneritetin me bashkëpunëtorët dhe klientët. Ilyonis do të përpiqet që të arrijë zhvillim të
metejshëm financiar në përpjestim të drejtë me ndërtimet civile, projektet madhore dhe shërbimet profesionale. Puna e vazhdueshme e palodhshme ka sjellë një shpërblim të vyer duke shtuar peshën e emrit te Ilyonis Constructions në industrinë e ndërtimit, infrastrukturës urbane dhe shërbimeve të tjera. Kompania do të vazhdojë të shtrihet gjerësisht në çdo element përbërës të ndërtimit duke filluar nga projektet në ndërtimet civile, ndertime dhe menaxhime kompleksesh turistike, ndertime dhe menaxhime fshatrash turistik, infrastrukture, vepra arti, etj.

Këto përfshihen në projektet e së tashmes dhe të së ardhmes të kompanisë tone. Vizioni i kompanisë karakterizohet nga një objektiv kryesor, për të vendosur standarte ne sektorin e ndërtimit, duke ofruar shërbimet në një nivel  perëndimor. Me objektiv kryesor suksesin, partneritete fitimprurëse morale, financiare dhe sociale Ilyonis Constructions do të vazhdojë të ofrojë shërbimin e saj,  të gjithë klientëve dhe subjekteve. E ardhmja rezervon shumë sfida dhe shumë projekte, të cilat do kërkojnë një punë kolosale nga kompania jone dhe nga gjithë bashkëpunëtorët.

Çfarë ofron

NDËRTIMTARI
Ndërtime civile industriale të cdo lloji. ndërtim rrugësh të të gjitha kategorive, veprave të artit etj .

RIKONSTRUKSION
Restaurime dhe tregtime të objekteve Civile-Industriale-Turistike.

Import - Eksport - Transport
Të sistemeve dhe materialeve për ngrohje dhe ftohje nëpërmjet energjisë diellore.

TURIZËM
Organizimi i guidave turistike brenda dhe jashtë teritorit të Republikës së Shqipërisë.

PASURI
Marrja, tjetërsimi, dhenia me qira e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme.

KERKONI KONSULTIM

PROJEKTE
Modele projektesh unike të realizueshme
-Godine banimi & Sherbimi
-Hotel
-Kompleks Banimi & Hotel
-Projekt
-Residence banimi
-Wellness Center

Shërbime

Investim, Ndertim dhe Projektim
Investim, Ndertim dhe Projektim
Sipermarrje ndertimi
Sipermarrje ndertimi
Komplekse rezidenciale
Komplekse rezidenciale
Komplekse turistike
Komplekse turistike

Punë të kryera

Godine banimi dhe sherbimi deri ne 9 kate , me 1 kat parkim nentoke, Shengjin
Godine banimi dhe sherbimi deri ne 9 kate , me 1 kat parkim nentoke, Shengjin
Godine banimi dhe sherbimi deri ne 10 kate , me 1 kat parkim nentoke, Shengjin
Godine banimi dhe sherbimi deri ne 10 kate , me 1 kat parkim nentoke, Shengjin
Godine banimi dhe sherbimi deri ne 11 kate , me 1 kat parkim nentoke, Qender Shengjin1
Godine banimi dhe sherbimi deri ne 11 kate , me 1 kat parkim nentoke, Qender Shengjin1
Godine banimi dhe sherbimi deri ne 11 kate , me 1 kat parkim nentoke, Shengjin
Godine banimi dhe sherbimi deri ne 11 kate , me 1 kat parkim nentoke, Shengjin
Holiday in Resort, KUNE, Shengjin
Holiday in Resort, KUNE, Shengjin
Hotel Frojd, Shengjin
Hotel Frojd, Shengjin
Ilyonis Residence
Ilyonis Residence
Kompleksi Dardania
Kompleksi Dardania
Villa Alexander, Shengjin Lezhe
Villa Alexander, Shengjin Lezhe

Projekte

Ilyonis Residence
Ilyonis Residence
Zaharia
Zaharia

Projekte

Video