Secondary Adv

TWOBE CONSTRUCTION

 

Përshkrimi

TWOBE CONSTRUCTION operon prej shumë vitesh në tregun Shqiptar. Kompania ndodhet me seli në Kamëz, Tiranë. Aktiviteti i saj shtrihet në të gjithë  territorin e Shqipërisë. TWOBE CONSTRUCTION përfaqësohet nga një staf i kualifikuar dhe profesional. Cdo projekt i përfunduar ndërtohet në bazë të kerkesave, me cilësi maksimale, korrektësi dhe shpejtësi. Kompania jonë ofron standardet më të larta në punimet e minierave, tuneleve, konstruksioneve për godina banimi etj. 

TWOBE Construction aktualisht ka një gamë të gjerë shërbimesh, kryesisht në fushën e armatimit dhe mbrojtjes së tuneleve, betonimit me pompë, përforcimit të skarpateve, trokëtimit të minierave dhe rikonstruksioneve për betonarme dhe banesa, etj.

Çfarë ofron

-  Armatim tunelesh me ankera
-  Armatim tunelesh me rrjeta dhe ankera
-  Armatim tunelesh me rrjete
-  Armatim tunelesh me torket
-  Armatime me rrjete per mbrojtje tuneli
-  Beton i sprucuar
-  Beton i sprucuar me ajer
-  Betonime me pompe stacionere
-  Izolime te shembjeve ne tunele
-  Konstruksione betonarme
-  Mbrojtje minierash
-  Armatime minierash
-  Mbrojtje e rende me centina, rrjete dhe torket per tunele
-  Mbrojtje e rende me harqe celiku per tunele
-  Mbrojtje mesatare me rrjete celiku, ankera dhe torket
-  Mbrojtje mesatare tunelesh me rrjeta ankera RRS dhe torket
-  Mbrojtje per skarpata mali me rrjete dhe torket
-  Mbrojtje pilotash me torket me veshje
-  Mbrojtje skarpatash
-  Mbrojtje tunelesh me ankera
-  Mbrojtje tunelesh shot crete
-  Perforcim dhe mbrojtje skarpatash
-  Perforcim skarpatash
-  Perforcim tunelesh me torket
-  Perforcime torket
-  Rikonstruksion betonarme
-  Rikonstruksione godinash banimi
-  Robot torketimi per tunele dhe miniera
-  Torketime minierash
-  Veshje pilotash me torket

Shërbime

Armatim tunelesh me ankera
Armatim tunelesh me ankera
Armatim tunelesh me rrjeta dhe ankera
Armatim tunelesh me rrjeta dhe ankera
Armatim tunelesh me rrjete
Armatim tunelesh me rrjete
Armatim tunelesh me torket
Armatim tunelesh me torket
Armatime me rrjete per mbrojtje tuneli
Armatime me rrjete per mbrojtje tuneli
Beton i sprucuar me ajer
Beton i sprucuar me ajer
Beton i sprucuar
Beton i sprucuar
Betonime me pompe stacionere
Betonime me pompe stacionere
Izolime te shembjeve ne tunele
Izolime te shembjeve ne tunele
Konstruksion betonarme
Konstruksion betonarme
Mbrojtje dhe armatime minierash
Mbrojtje dhe armatime minierash
Mbrojtje e lehte me rrjeta torket
Mbrojtje e lehte me rrjeta torket
Mbrojtje e rende me centina, rrjete dhe torket per tunele
Mbrojtje e rende me centina, rrjete dhe torket per tunele
Mbrojtje e rende me harqe celiku per tunele
Mbrojtje e rende me harqe celiku per tunele
Mbrojtje mesatare me rrjete celiku, ankera dhe torket
Mbrojtje mesatare me rrjete celiku, ankera dhe torket
Mbrojtje mesatare tunelesh me rrjeta ankera RRS dhe torket
Mbrojtje mesatare tunelesh me rrjeta ankera RRS dhe torket
Mbrojtje per skarpata mali me rrjete dhe torket
Mbrojtje per skarpata mali me rrjete dhe torket
Mbrojtje pilotash me torket me veshje
Mbrojtje pilotash me torket me veshje
Mbrojtje skarpatash
Mbrojtje skarpatash
Mbrojtje tunelesh me ankera
Mbrojtje tunelesh me ankera
Mbrojtje tunelesh shot crete
Mbrojtje tunelesh shot crete
Perforcim dhe mbrojtje skarpatash
Perforcim dhe mbrojtje skarpatash
Perforcim skarpatash
Perforcim skarpatash
Perforcim tunelesh me torket
Perforcim tunelesh me torket
Perforcime torket
Perforcime torket
Rikonstruksion betonarme
Rikonstruksion betonarme
Rikonstruksione godinash banimi
Rikonstruksione godinash banimi
Robot torketimi per tunele dhe miniera
Robot torketimi per tunele dhe miniera
Torketime minierash
Torketime minierash
Veshje pilotash me torket
Veshje pilotash me torket

Punë të kryera

Punime te kryera 01
Punime te kryera 01
Punime te kryera 02
Punime te kryera 02
Punime te kryera 03
Punime te kryera 03
Punime te kryera 04
Punime te kryera 04
Punime te kryera 05
Punime te kryera 05
Punime te kryera 06
Punime te kryera 06
Punime te kryera 07
Punime te kryera 07
Punime te kryera 08
Punime te kryera 08
Punime te kryera 09
Punime te kryera 09
Punime te kryera 10
Punime te kryera 10
Punime te kryera 11
Punime te kryera 11
Punime te kryera 12
Punime te kryera 12
Punime te kryera 13
Punime te kryera 13
Punime te kryera 14
Punime te kryera 14
Punime te kryera 15
Punime te kryera 15
Punime te kryera 16
Punime te kryera 16
Punime te kryera 17
Punime te kryera 17
Punime te kryera 18
Punime te kryera 18
Punime te kryera 19
Punime te kryera 19
Mbrojtje skarpatash me torket
Mbrojtje skarpatash me torket
Mbrojtje per skarpate mali me torket
Mbrojtje per skarpate mali me torket
Punime armature
Punime armature
Punime betonarme
Punime betonarme

Teknologjia

Video