Secondary Adv

EGLAND

 

Përshkrimi

EGLAND SHPK është kompani me mbi 15 vjet përvojë në fushën e plastikës dhe ka mbi 10 vjet përvojë në prodhimin e tubave plastike prej polietileni dhe pvc-je të plastifikuar. Kompania e ka fillimin e saj  në fillim të viteve 1990 dhe sot është e  vetmja  Fabrikë  prodhimi  e  llojit  të  vet  në  Shqipëri  e  çertifikuar sipas Standardeve bashkë-kohore të Komunitetit Evropian. Qëllim ynë ka qenë dhe  mbetet: përmbushja e kërke-save të klientëve dhe tejkalimi i tyre.

 

Për këtë qëllim kompania ndjek dhe zbaton një sistem rigoroz të Menaxhimit të Cilësisë në të gjithë hallkat përbërëse të tij dhe është çertifikuar me ISO 9001:2000 duke qenë kështu ndër të parat kompani të çertifikuara në Shqipëri. Kapaciteti prodhues i fabrikës prej 1100 ton /muaj së bashku me përvojën tonë të gjatë në këtë fushë dhe dëshirën për t’u shërbyer sa më mirë klientëve të saj e radhit kompaninë tonë si lider në tregun shqiptar dhe atë rajonal.

Gama e gjerë e produkteve tona dhe e rakorderive e pjesëve speciale të nevojshme së bashku me asistencën teknike bën të mundur zgjidhjen e çdo sfide dhe një prezantim denjësor në treg. Kompania ofron tuba për ujë të pijshëm, kanalizime me dhe pa presion, shkarkime hidrosanitare, mbrojtje kabllosh, gaz natyror,  vaditje, drenazhime, etj. Nuk ka rëndësi sa i vështirë është projekti juaj. Ne e kemi një  zgjidhje për të. Tubat plastike prej HDPE, PVC LDPE ofrojnë avantazhe të theksuara ndaj tubave të tjera, midis të cilave janë:
• Rezistenca kimike
• Qëndrueshmëri fizike
• Rezitencë ndaj plasaritjeve
• Rezistencë ndaj gërryerjeve
• Jetëgjatësi
• Transport i lehtë
• Montim i thjeshtë

Përse Egland?
Egland Shpk, një kompani mjaft kredibile në treg dhe me një besueshmëri të Lartë. Me fokus Industrinë e prodhimit të Tubave plastik ofron produkte te modeleve te ndryshme dhe në Sasi të konsiderueshme për Tregun vendas e më gjerë. Tuba Plastik për ujë të pijshëm dhe vaditje me një “Garanci të Përjetshme”. Ofrohet Import & Export brenda dhe jashte Shqiperise!

 

Garanci e përjetshme
Një kompani e cila shkëlqen në tregun shqiptar të ndërtimeve,  në projekte publike dhe private të realizuara me sukses në  mbarë Shqipërinë. EGLAND Shpk zotëron edhe ”Fabrikën e  Prodhimit të Tubave Plastikë HDPE 20-500 mm 6-20 bar”, një  fabrikë kjo me teknologji të përparuar europiane dhe produkte  me një Garanci të Përjetshme.

 

Çfarë ofron

Tuba HDPE
Tuba Hdpe Me presione te larta duke filluar nga 20 mm -6 bar -20 bar dhe deri 500mm 6 bar deri 20 bar. Ofrohen per linja ujesjellesash te nendheshem dhe transportuese uji nen presion. Avantazhi i tubave PE: Jetegjatesi te larte, 0 rrjedhje, Rezistence ndaj gerryerjeve, Rezistence kimike, Qendrueshmeri te larte fizike, Peshe te vogel. Metodat e bashkimit te tubave kane avantazhin e rrjedhjeve zero. Tubat ofrojne kushte hidraulike te favorshme. Kosto te ulet mirembajtje, Transport dhe instalim i lehte. Fleksibilitet te larte qe mundeson rezistence ndaj grushteve hidraulike apo zhvendosjes se tokes.

 

Tuba Korrugato
Tuba Korrugato duke filluar nga 110mm Sn4 -Sn8 deri ne 400mm Sn4- Sn8. Tubat Korrugato garanton kalimshmeri te kabujve ne menyre fleksibel dhe me force te larte mekanike. Tubat tane me cilesi te larte mbrojne dhe bashkojne te gjithe kabllot. Germimet rrethore qe jane rregulluar ne menyre koncentrike rreth boshtit gjatesor, lejojne instalime fleksibel dhe rreze te perkulet te vogel, pa ndonje humbje te forces mekanike. Nje game e gjere e diametrave dhe aksesoreve qe perputhen ju ndihmojne te gjeni produktin e persosur per nevojat tuaja.

 

Aksesore
Aktualish Egland SHPK ka nje game te madhe produktesh qe sjelle per klientet e tij ne treg. Cmimet me konkuruese ne treg, cilesia dhe garancia e perjetshme e rendisin kompanine tone nje nder me te mirat ne Shqiperi dhe jo vetem. Aksesore nga me te ndryshem. Aktualisht, kompania jone ka ne fokus Industrine e prodhimit te Tubave plastik. Ofrojme produkte te modeleve te ndryshme dhe ne sasi te konsiderueshme per tregun vendas e me gjere. Tuba Plastik per uje te pijshem dhe vaditje.

Tuba per Ujë i Pijshëm & Vaditje
Kultivimi i tokës bujqësore dhe përfshirja në rritjen e bimëve dhe kopshteve konsiderohet një traditë Shqipëtare dhe me prejardhje që nga vitet e para. Egland, duke qenë një kompani me përvojë të gjerë, ofron zgjidhjet më të mira për çdo sistem ujitje. Egland me një ekip të personelit të specializuar mund të sigurojë mbështetje teknike të plotë për çdo rrjet ujitje. Certertifikuar me ISO 9001:2008, objektivat kryesorë janë cilësia, risia, identifikimi dhe plotësimi i nevojave të një baze dinamike të klientit.

 

Tuba per Kanalizime të Ujrave
Cilësia është një nga konceptet themelore që janë në kulturën e Egland dhe në përputhje me rrethanat, tubat prodhohen dhe testohen në përputhje me Standardet Ndërkombëtare ndërsa shoqërohen nga Certifikatat e tyre përkatëse të Përshtatshmërisë së Ujit të Pijshëm. Në mënyrë të ngjashme, një shumëllojshmëri e gjerë e pajisjeve të ujit të pijshëm, plotësojnë të gjitha kërkesat e rrjeteve të furnizimit me ujë.

Shërbime

Fabrike prodhimi per tuba polietileni
Fabrike prodhimi per tuba polietileni
Fabrike tubash te vijezuar korrogato
Fabrike tubash te vijezuar korrogato
Furnizim me tuba HDPE dhe LDPE
Furnizim me tuba HDPE dhe LDPE
Furnizim me tuba plastik ne objekt
Furnizim me tuba plastik ne objekt
Prodhim dhe furnizim me tuba plastik
Prodhim dhe furnizim me tuba plastik
Prodhim tuba polietileni
Prodhim tuba polietileni
Prodhim tuba PVC
Prodhim tuba PVC
Prodhim tubash HDPE-LDPE
Prodhim tubash HDPE-LDPE
Shitje me shumice dhe pakice
Shitje me shumice dhe pakice
Tuba blu per furnizim dhe kanalizime te nendheshme
Tuba blu per furnizim dhe kanalizime te nendheshme
Tuba korrugato me dy shtresa
Tuba korrugato me dy shtresa
Tuba korrugato per mbrojtjen dhe kalimin e kabllove
Tuba korrugato per mbrojtjen dhe kalimin e kabllove
Tuba per kanalizime
Tuba per kanalizime
Tuba plastik dyshtresor
Tuba plastik dyshtresor
Tuba plastike per ujin e pijshem
Tuba plastike per ujin e pijshem
Tuba PVC
Tuba PVC
Tuba te brinjezuar
Tuba te brinjezuar
Rakorderi dhe Aksesore
Rakorderi dhe Aksesore
Tuba per sisteme te kanalizimeve dhe furnizimit me uje
Tuba per sisteme te kanalizimeve dhe furnizimit me uje
Fabrike tubash plastike
Fabrike tubash plastike

Katalogu

Katalog EGLAND

Certifikime