Secondary Adv

Dion Platform

 

Përshkrimi

Dion Platform operon në Shqipëri prej 10 vitesh duke ofruar me qera pajisje ngritëse si: vinça me kosh, të montuara në kamion ose vetëlëvizësese, platforma/vinça me varje, kamionë me vinç të tonazheve të ndryshme, për institucionet publike, kompanitë private dhe individë. Gama e madhe dhe e larmishme e mjeteve ju lejon të punoni në mënyrë të sigurtë në çdo situatë dhe kushte të kantiereve. Stafi i specializuar është në dispozicion për të bere inspektimin dhe të rekomandojë mjetet më të përshtatshme për një ekzekutim të sigurte dhe efektiv të ndërhyrjes në vendin e punës.

Çfarë ofron

- Platforma me Varje
Platformat ose vincat me varje përdoren për punime në lartësi të mëdha dhe hapësira të vështira për tu arritur. Ato zëvendësojnë skelat tradicionale duke e bërë punën më të lehtë si nga ana praktike edhe estetike. Janë të çertifikuara sipas standarteve Europiane. Shumë të sigurta dhe praktike, montim i shpejtë, përdorim i thjeshtë dhe efikasitet i lartë në punë. Multiple safety devices: Pajisjet e shumta të sigurisë mundësojnë kryerjen e punës me korrektësi dhe pa rrezik si për punonjësin ashtu edhe për objektin ku punohet.

Janë të pajisura me: Pajisje kundër rrëshqitjes, Pajisje për ndalim emergjent, limitues shpejtësie, limitues levizjeje, pajisje për bllokim automatik të kavos në rast emergjence, zbritje manuale etj. Ofrohen me qera dhe për shitje. Lartësia: deri 100 mt. Peshëmbajtja: sipas modelit nga 150 -800 kg

- Kamion me Vinç
Kamionët  me vinç janë  mjete që ju ndimojnë për  transportimin, lëvizjen,  ngritjen dhe uljen e ngarkesave te ndryshme. Këto mjete ju mundësojnë të punoni shpejt,  kështu mund të kurseni më shumë kohë dhe para, eficena e shërbimit është e garantuar, duke i përdorur mjetet në përputhje me rregullat e sigurisë dhe nga  operatorë të kualifikuar. Peshëmbajtja: 2 ton – 22 ton

 

- Vinç me Kosh
Tek ne do të gjeni disa zgjidhje përsa i përket punimeve në lartësi. Autovinçat me Kosh, me krah artikolar ose teleskopik, janë mjete që lejojnë ngritjen dhe stacionimin në lartësi të një ose më shumë personave duke shmangur montimin e skelave apo të shkallëve. Mjetet ofrohen me qera, me ose pa operator.

Shërbime

Sherbime Profesionale me Vinc me kosh
Sherbime Profesionale me Vinc me kosh
Platforma ngritese te sigurta me varje
Platforma ngritese te sigurta me varje
Platforma dhe vinca me varje sipas standarteve Europiane
Platforma dhe vinca me varje sipas standarteve Europiane
Mjete ngritese per shitje, te perdorura ose te reja
Mjete ngritese per shitje, te perdorura ose te reja
Makineri ngritese per kantiere te ndryshem
Makineri ngritese per kantiere te ndryshem
Autovinca me kosh per ngritje dhe stacionim ne lartesi
Autovinca me kosh per ngritje dhe stacionim ne lartesi
Sherbime ne lartesi
Sherbime ne lartesi
Vinca me kosh vetelevizese ose te montuara
Vinca me kosh vetelevizese ose te montuara
Platforma ose vinca me varje per punime ne lartesi
Platforma ose vinca me varje per punime ne lartesi
Mjete ngritese per punime ne porte, aeroporte
Mjete ngritese per punime ne porte, aeroporte
Sherbime me kosh ne lartesi me qera
Sherbime me kosh ne lartesi me qera
Autovinc me kosh
Autovinc me kosh
Kamione me vinc per transport, ulje, ngritje te ngarkesave te ndryshme
Kamione me vinc per transport, ulje, ngritje te ngarkesave te ndryshme
Makineri dhe mjete ndihmese per punime ne lartesi
Makineri dhe mjete ndihmese per punime ne lartesi
Mjete ngritese me qera, me ose pa operator
Mjete ngritese me qera, me ose pa operator
Mjete ngritese per lartesi
Mjete ngritese per lartesi
Platforma ngritese per pastrime fasadash te jashtme
Platforma ngritese per pastrime fasadash te jashtme
Punime dhe sherbime ne lartesi me kosh dhe vinc
Punime dhe sherbime ne lartesi me kosh dhe vinc
Sherbime me vinc ne lartesi
Sherbime me vinc ne lartesi
Trajnime mbi Shendetin dhe Sigurine ne Pune
Trajnime mbi Shendetin dhe Sigurine ne Pune

Punë të kryera

Dion Platform1650616640
Dion Platform1650616649
Dion Platform1650616660
Dion Platform1650616676
Dion Platform1650616688
Dion Platform1650616703
Dion Platform1650616725
Dion Platform1650616750
Dion Platform1650616765
Dion Platform1650616785
Dion Platform1650616809
Dion Platform1650616822
Dion Platform1650616845
Dion Platform1650616861
Dion Platform1650616875
Dion Platform1650616888
Dion Platform1650616906
Dion Platform1650616920
Jumbo Qtu
Jumbo Qtu
Punime me kosh per fasade, Tirane
Punime me kosh per fasade, Tirane
Punime me vinc me kosh, ne port
Punime me vinc me kosh, ne port