Secondary Adv

Europa Constructions

Asistence mbi informacionin nga ACP
+355 68 90 99 009

 

Përshkrimi

EUROPA sh.p.k është kompania lider në industrinë e konstruksioneve metalike në Shqipëri. Është e përfshirë në aktivitete e projektimit, prodhim të strukturave metalike, montimi dhe instalimi të konstruksioneve metalike, linjave të prodhimit dhe pajisjeve, objekteve infrastrukturore dhe ndërtesave industriale. Mbështetur në standartin e cilësisë ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO3834:2015, EN1090/2:2012, PASS 99:2012, duke zhvilluar dokumentuar dhe implementuar një sistem të manaxhimit të cilesisë. I gjithë stafi i EUROPA sh.p.k nga drejtori teknik, drejtori financiar, byroja teknike, inxhineri i cilësisë, inxhineri i saldimeve, inxhinieri i NDT, inxhineri kimist, inxhinier teknolog i paisjeve dhe punonjësit e tjerë verifikojnë dhe ndjekin proçeset të cilat sigurojnë udheheqjen, drejtimin, dhe kontrollin duke unifikuar me vizionin që kanë ndikim regoroz mbi cilësinë e produktit final dhe dorzimit në kohë. Nëpërmjet mjeteve të menaxhimit ajo ka aftësinë në mënyrë aktive së formimit në të ardhmen, duke identifikuar dhe implementuar tendencat në mënyrë fleksibile për tu përgjigjur kërkesave të tregut dhe të klientëve tanë.

 

Qëndrueshmëria është një pjesë e madhe e zakonit të punës dhe proçedurave të stafit inxhiniero-teknik dhe specialisteve që synojnë të arrijnë nivelet komerciale dhe reputacionin më të lartë, e realizuar këtë duke ofruar produktet më të sigurta, kosto më të ulët dhe me cilësi më të larte duke shfrytëzuar teknologjitë inovative brenda një ambienti të punonjësve të motivuar dhe të fokusuar në përmirësimin e vazhdueshëm dhe kualifikimit e vazhdueshme të punonjëseve me teknollogjinë bashkëkohore janë shtyllat kryesore, standardet më të larta të biznesit, etikën e punës, duke sjellë vlera të shtuar klientëve tanë dhe kthim të qëndrueshëm të investime duke kultivuar një ambient konfort, konkurues pune, kreativ dhe fitues të motivuar si moralisht ashtu edhe materialisht. Duke bërë një përdorim më të mirë të ambjenteve të punës, pajisjet e reja në të cilat kompania ka investuar dhe rritjen e fuqisë punëtore, planifikon të arrihet në 250ton konstruksione metalike në muaj kur aktualisht prodhon 200ton. Në realizimin e prodhimeve cilësore, një ekip shumë i mirë prej 125 punonjësish ndërkohë që shumica e tyre janë me experiencë të gjatë pune. Në politiken e saj të biznesit, EUROPA sh.p.k ka rritjen e experiencës nëpërmjet shtimit të forcave të reja. Për këtë arsye kompania i kushton një vemendje të vecantë rekrutimit të punonjësve të rinj që kanë pasion dhe dëshirë për të punuar me konstruksione metalike. Gjithashtu, është kujdestare kulturore dhe mjedisore për komunitetet në të cilën jetojnë dhe punojnë.

Çfarë ofron

EUROPA sh.p.k ofron shërbime në të gjitha llojet e projektimit, prodhimit, instalimit të ndërtimeve të ndryshme metalike që realizohen nga një ekip shumë profesional dhe me përvojë më shumë se 25 vjecare në këtë fushë. Produktet dhe sherbimet janë pothuajse të gjitha të bazuara në porosine e klienteve dhe si të tille janë të veçantë (customised) për çdo klient prodhohen dhe montohen sipas funksionit për të cilin ato shërbejne dhe përfshijnë: projektimin, prodhimin dhe instalimin e magazinave industriale, dyqaneve me konstruksione metalike, prodhimin dhe instalimin e strukturave civile, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve për transportin industrial dhe civil (llojet e ndryshme të vinçave, teleferikeve, ashensoreve civile dhe industriale), impiante industriale prodhimi (furra për shkrirjen e çelikut), impiante industriale prodhimi për filtrim, ndërtimin e kolonave dhe shtyllave të tensionit të larte, antenave të telekomunikacionit, tuba dhe sisteme të shpërndarjes së gazit dhe karburantit tanke për stacionet e naftes, montimin e urave të prodhimit metalike, instalimin e strukturave modulare, makineri të ndryshme industriale, makineri zmusimi dhe kalanderimit dhe shërbime të lidhura me industrine mekanike. Kompania bën çdo përpjekje për të qënë gjithmonë profesionale në ofrimin e shërbimeve të tilla si më poshtë:

 

• Konsultime në fushën mekanike me klientet tane potenciale

• Diagnostifikimin dhe identifikimin e problemeve apo defekteve në konstruksionet dhe strukturat metalike

• Zgjidhja e problemeve me pajisjet mekanike

• Riparimin e pajisjeve dhe konstruksioneve me problem duke ofruar shërbimin e garancisë për produktet

 

 

Shërbime

Filter pluhuri per fabrike cimento
Filter pluhuri per fabrike cimento
Konstruksione mbikalime celiku
Konstruksione mbikalime celiku
Konstruksione celiku
Konstruksione celiku
Konstruksione per reklama billboard
Konstruksione per reklama billboard
Ndertim konstruksione per karburante
Ndertim konstruksione per karburante
Prodhim dhe montim kapanon industrial
Prodhim dhe montim kapanon industrial
Prodhim dhe montim tubacion aspirimi
Prodhim dhe montim tubacion aspirimi
Prodhim dhe montim Vinc-Ure
Prodhim dhe montim Vinc-Ure
Prodhim agregate per linje teknologjike
Prodhim agregate per linje teknologjike
Prodhim konstruksione metalike
Prodhim konstruksione metalike
Prodhim konstruksione metalike,bazamente makinerishe
Prodhim konstruksione metalike,bazamente makinerishe
Prodhim ure metalike
Prodhim ure metalike
Rotary-separator
Rotary-separator
Sillos metalik
Sillos metalik
Strukture celiku per ure
Strukture celiku per ure
Tubacione metalike
Tubacione metalike
Shkalle metalike
Shkalle metalike
Rikostruksione
Rikostruksione
Prodhime per Hidrocentrale
Prodhime per Hidrocentrale
Prodhim Kontenjer inertesh
Prodhim Kontenjer inertesh
Prodhim dhe montim i magazinave model pelikan
Prodhim dhe montim i magazinave model pelikan
Prodhim dhe montim fabrike
Prodhim dhe montim fabrike
Porta turbulare shkarkimi per HEC
Porta turbulare shkarkimi per HEC
Depozita metalike me dopio shtrese
Depozita metalike me dopio shtrese
Antena rrjeti elektrik
Antena rrjeti elektrik
Depozita per karburant avionesh
Depozita per karburant avionesh
Mbikalime celiku
Mbikalime celiku
Platforma peshimi
Platforma peshimi
Shkalle hekuri
Shkalle hekuri
Ura me konstruksion hekuri
Ura me konstruksion hekuri

Katalogu

Katalog Europa Constructions
Katalog Europa Constructions

Historiku

EUROPA sh.p.k është themeluar në vitin 1995 në Elbasan nga inxhinierë mekanike (vëllezrit RULA) me experience mbi 30-vjeçare në sektorin e konstruksioneve metalike destinuar për fushën industriale dhe me aplikueshmeri hidraulike. Ambjentet e punës dhe zyrat janë të vendosura në zonën industriale Ish Kombinati Metalurgjik, Elbasan. Është zgjeruar dhe diversifikuar në dekaden e fundit, por vijon të ruajë filozofinë thelbësore të cilesisë së produktit, konsulencën për klientet potenciale, përgjegjësinë ndaj komunitetit dhe planifikimit e kujdesshëm për të ardhmen. Ajo fokusohet në bashkepunimin efektiv dhe zgjidhjet me përfitim dypalesh. Me fillimin e tregut të impianteve të karburantit por me kapital të ndryshem - mallrat janë siguruar nga investitoret. Me kalimin e kohës dhe me konsolidimin ekonomik, kompania ka bërë të mundur realizimin e punimeve në një mjedis tërësisht të dedikuar ndaj konstruksioneve metalike, në një sipërfaqe prej 9250 m², nga të cilat mbuluar 7306m². Ambjentet janë të pajisura me rreth 90 makineri të ndryshme, të cilat mundësojnë të dizenjohet, prodhohet dhe të montohen komplekse të ndryshme civile dhe industriale. Kjo rritje e vazhdueshme ka ngitur kompaninë në nivelin e një prej prodhuësve që përfaqeson vlerën dhe kontributin si bashkë-udheheqese në zhvillimin e qëndrushem të vendit.

 

Punë të kryera

Aeroporti Nene Tereza
Aeroporti Nene Tereza
Cement Factory
Cement Factory
Colacem cement
Colacem cement
EAF-90ton
EAF-90ton
Fabrika Kurum
Fabrika Kurum
HEC Ashta 1
HEC Ashta 1
Ital Cole
Ital Cole
Magazina Pelikan
Magazina Pelikan
Mercedes Benz
Mercedes Benz
Depozita 6000m3 Gega Oil Portoromano
Depozita 6000m3 Gega Oil Portoromano
Ura metalike ne hidrocentralin e ASHTA 2
Ura metalike ne hidrocentralin e ASHTA 2
Parku i Depozitave Gegklaudis
Parku i Depozitave Gegklaudis
Tanker roof 1200m3 with 34m diameter
Tanker roof 1200m3 with 34m diameter
Scrap Tambour in Hardox
Scrap Tambour in Hardox
Inert containers
Inert containers
Conical entry into the Euron Hydro Energy
Conical entry into the Euron Hydro Energy
Bank of Albania (Tirane)
Bank of Albania (Tirane)
HEC overhaul Gate Vau Dejës
HEC overhaul Gate Vau Dejës
Auto Grill Expres
Auto Grill Expres
Fabrika e përpunimit inerteve
Fabrika e përpunimit inerteve
Kapanonet e reja te Europa Construction
Kapanonet e reja te Europa Construction
Panele ftohëse të ujit për LF
Panele ftohëse të ujit për LF
Pikë karburanti
Pikë karburanti
Rasti i gjeneratorit, pajisjet e rrjetit hidroenergjitik
Rasti i gjeneratorit, pajisjet e rrjetit hidroenergjitik
Europa Constructions1521188677
Europa Constructions1521188717
Europa Constructions1521188734
Montimi i Adit Door per Centralin Elektrik MOGLICE
Montimi i Adit Door per Centralin Elektrik MOGLICE
Montimi i Filtrit në HeidelbergCement ne Gjermani
Montimi i Filtrit në HeidelbergCement ne Gjermani
Montimi i kaldajes ne Impiantin e perpunimit te integruar te mbetjeve ELBASAN
Montimi i kaldajes ne Impiantin e perpunimit te integruar te mbetjeve ELBASAN
Montimi i Kaldajes se Impiantit te Perpunimit te Integruar të Mbetjeve ELBASAN
Montimi i Kaldajes se Impiantit te Perpunimit te Integruar të Mbetjeve ELBASAN
Montimi i Tubacionit te tuneli i Centralit Elektrik MOGLICE
Montimi i Tubacionit te tuneli i Centralit Elektrik MOGLICE
Prodhimi i Bifukatorit per AlbBulding
Prodhimi i Bifukatorit per AlbBulding
Prodhimi i vincit per Flatiron Construction ne USA
Prodhimi i vincit per Flatiron Construction ne USA
Prodhimi i oxhakut per HeidelbergCement Group me diameter 3200mm dhe 88000mm i gjate
Prodhimi i oxhakut per HeidelbergCement Group me diameter 3200mm dhe 88000mm i gjate

Partnere

BeraldColacemDevoll HydropowerEcfEnergji AshtaEsabFavinaGega oilKastrati GroupKeshKurum Holdingaktoralbchromeenbi-powergjokatremavictoriainvestalstomcifageneral-electrichydro-energylimakredecamscottasiconArea ImpiantiBolorocchiPaul WurthRencoRizani De EccherRuthusSMS groupSpicTernaAndritz Hydrolincoln-electricaeromeccanincastatkraftossheeAnsaldodaineltozziVoith-HydroBedeschiEDFheidelbergcement

Certifikime

  

 

 

 

 

      

Video