Secondary Adv

PROGREEN SOLUTIONS

 

Përshkrimi

Fale pervojes 10 vjecare te stafit tone te kualifikuar e certifikuar sigurojme besueshmeri, kualitet, fleksibiltet dhe efikasitet.

ProGreen Solutions eshte nje kompani ndërkombëtare e specializuar në shërbimet e energjisë diellore dhe lëvizshmërinë elektronike. Aktivitetet tona variojnë nga ndërtimi i projekteve ProGreen Solutions, duke përfshirë instalimin e plotë mekanik dhe elektrik te impiantit Fotovoltaik në mbarë boten. Sherbimet tona kane si target bizneset e vogla dhe te medha per te ofruar solucionet PV me bashkekohore ne tregun shqipetar.

Suksesi jonë qëndron në kapitalin human, i përbërë nga inxhinierë mekanike, Inxhiniere elektrike, punëtorë të kualifikuar, staf zyre dhe konsulentë të lartë, duke punuar te gjithe me te njejtin pasion.  Kultura jonë bazohet në besimin e ndersjellte dhe në bashkëpunimin e ngushtë midis klientit dhe ekipit.  Historia jonë shume vjecare ka konfirmuar kompetencën, cilësinë dhe respektimin e cdo projekti ne kohen e duhur, perfshire edhe impiante fotovoltaike me fuqi ne MegaWatt.  Ne e transformojmë energjinë diellore në përfitime efikase, të qëndrueshme dhe inovative për klientët tanë, duke kontribuar në zhvillimin e një Bote ku natyra dhe teknologjia punojnë në ekuilibër.

Çfarë ofron

KONSULENCE - Profesionistet tane ofrojne konsulence te personalizuar sipas studimeve te perqendruara ne kerkesen e klientit dhe realizimin e objektivave finale.
- Konsulence mbi fuqine vjetore te pershatshme ne base te konsumit apo perdorimit.
- Konsulence teknike mbi karakteristikat e hapesires per tu instaluar.
- Orientimi i vendndodhjes se instalimit.
- Matje e permasave te terrenit apo catise.
- Vendosjen e objekteve te ndryshme penguese ne assorbimin e rrezeve diellore.

PROJEKTIM - Ofrojme projektim & design te projetkit i cili perfshin te dhena teknike dhe vlera ekonomike qe pasqyrojne avantazhin ekonomik te investimit. Design-i ofron:
    Grafiken e projektit.
    Posizionimin optimal te produkeve fotovoltaike.
    Parashikim te performances se rrezeve diellore ne fuqi totale vjetore dhe prodhim total energjie vjetore.
    Fotografi numeriche dhe grafike te simulimit.

INSTALIM DHE KONFIGURIM
Garantojme instalimin e moduleve dhe konfigurimin elektrik nga profesioniste te kualifikar dhe te certifikuar te sektorit. Procesi i instalimit dhe konfigurimit kalon ne disa hapa kryesore:
- Vendosje te siperfaqes se kantjerit ne kushte sigurie.
- Instalim strukture mbeshtetese dhe module fotovoltaike.
- Posicionim dhe lidhje te kuadrit elektrik.

MIREMBAJTJE
Ofrojme sherbimin e mirembajtjes periodike e cila siguron nje shendet te mire te materialit dhe perforcon rendimentin e larte te prodhimit.  Ju kujtojme se nje impiant fotovoltaik ushqehet me rrezet e diellit si nje burim i pashterueshem. Nje mirembajtje vjetore do te veteshperblej investimin fillestar nder vite.

Shërbime

Vendosje panelesh fotovoltaike ne catia
Vendosje panelesh fotovoltaike ne catia
Tregti panele fotovoltaike
Tregti panele fotovoltaike
Sisteme fotovoltaike per biznes
Sisteme fotovoltaike per biznes
Sisteme fotovoltaike familjare
Sisteme fotovoltaike familjare
Panele fotovoltaike per kursim energjie
Panele fotovoltaike per kursim energjie
Panele fotovoltaike per furnizim me energji elektrike
Panele fotovoltaike per furnizim me energji elektrike
Panele fotovoltaike ne shitje
Panele fotovoltaike ne shitje
Ndertim Parqe me panele fotovoltaike
Ndertim Parqe me panele fotovoltaike
Montim panelesh fotovoltaike ne Shqiperi
Montim panelesh fotovoltaike ne Shqiperi
Montim panele fotovoltaike ne kapanone industriale
Montim panele fotovoltaike ne kapanone industriale
Mirembajtje per sistemet fotovoltaike ne Shqiperi
Mirembajtje per sistemet fotovoltaike ne Shqiperi
Instalim sisteme fotovoltaike per biznese
Instalim sisteme fotovoltaike per biznese
Furnizim me panele fotovoltaike per projekte
Furnizim me panele fotovoltaike per projekte
Furnizim me panele fotovoltaike ne Shqiperi
Furnizim me panele fotovoltaike ne Shqiperi
Asistence teknike per panele fotovoltaike
Asistence teknike per panele fotovoltaike

Punë të kryera

Impiant Fotovoltaik 2.7 MW - Gjermani (Impiant per parkim makinash)
Impiant Fotovoltaik 2.7 MW - Gjermani (Impiant per parkim makinash)
Impiant Fotovoltaik 10 MW - Portugali (Impiant per te furnizuar 6.000 familje)
Impiant Fotovoltaik 10 MW - Portugali (Impiant per te furnizuar 6.000 familje)
Impiant Fotovoltaik 12 MW - Itali (Impiant per 3500 vende parkimi per automjete)
Impiant Fotovoltaik 12 MW - Itali (Impiant per 3500 vende parkimi per automjete)
Impiant Fotovoltaik 17 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 17 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 25 MW - Itali (Impiant per te furnizuar 16.000 familje)
Impiant Fotovoltaik 25 MW - Itali (Impiant per te furnizuar 16.000 familje)
Impiant Fotovoltaik 30 MW - Angli
Impiant Fotovoltaik 30 MW - Angli
Impiant Fotovoltaik 35 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 35 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 45 MW - Gjermani (Impiant per te furnizuar 23.000 familje)
Impiant Fotovoltaik 45 MW - Gjermani (Impiant per te furnizuar 23.000 familje)
Impiant Fotovoltaik 46 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 46 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 48 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 48 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 60 MW - Danimarke (Impiant per te furnizuar 30.000 familje)
Impiant Fotovoltaik 60 MW - Danimarke (Impiant per te furnizuar 30.000 familje)
Impiant Fotovoltaik 61 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 61 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 96 MW - Nje investim per te furnizuar me energji minierat me te medha te diamantit n
Impiant Fotovoltaik 96 MW - Nje investim per te furnizuar me energji minierat me te medha te diamantit n
Impiant Fotovoltaik 98 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 98 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 148 KWP i lidhur me rrjetin - Itali
Impiant Fotovoltaik 148 KWP i lidhur me rrjetin - Itali

Partnere

progreen-froniusprogreen-huaweiprogreen-longisolarprogreen-qcellsprogreen-smaprogreen-solaredgeprogreen-sungrowprogreen-suntechtrinasolarprogreen-azzurro

Video