Secondary Adv

GTS

 

Përshkrimi

Shoqëria GTS, ashtu si edhe shoqëria mëmë Sol, operon në sektorin e prodhimit, kërkimit të aplikuar dhe tregtimit të gazrave industriale të pastër (teknike) dhe mjekesorë, në sektorin e asistencës mjekësore, si edhe në atë të pajisjeve të ndryshme për përdorim spitalor. Produktet dhe shërbimet e shoqërise gjejnë përdorim në industrinë kimike, elektronike, siderurgjike, metalmekanike dhe ushqimore, në sektorin e mbrojtjes së mjedisit, të kërkimeve dhe në atë shëndetësor.

Çfarë ofron

Energji dhe industri e rëndë: Siderurgji, metallurgji, mekanike, kimike farmaceutike, elektronike, xhama dhe qeramike.Ne metallurgji GTS ofron zgjidhje teknologjike dhe impiante per: furrat(djegie me oksigjen te paster ne vend te ajrit),ne proceset metallurgjike ploteson nevojat themelore te ketyre kompanive.Keto nevoja mund ti grupojme ne 3 fjale, energji cilesi dhe ambient.


Industria agroushqimore: Ftohje dhe ngrirje kriogjenike, trasportet frigoriferike, paketimi ne atmosfere te modifikuar, gazet ne industrine e pijeve, serat pasurimi me gaz karbonik,  kultivimi i peshkut.Duke rritur shume shpejtesine e ftohjes dhe ngrirjes(sistemi kriogjenike) arrihen rrezultate te larta te sigurise se higjenes toksikollogjike.nderpriten ndryshi- met organoleptike te produkteve ushqimore. Paketimi ne atmosfere te modifikuar konsiston ne zgjatjen e kohes se konservimit te produktit te fresket.duke mbajtur te pandryshuar karakteristikat origjinale.


Ekologji dhe ambienti: Trajtimi i ujrave te pijshem ,duke perdorur oksigjenin direkt ose indirekt si agjent oksidues ne impiantet e prodhimit te ujit te pijshem dhe rikarbonizimin e tij me ane te perdorimit te gazit karbonik. Trajtimi i ujrave te shkarkimeve duke perdorur oksigjen, ozon dhe gaz karbonik ne impiantet e depurifikimit.duke perdorur keto trajtime arrihen zgjdhje per nje seri problemesh.Me shume

Shërbime

Aksesore mjeksore per perkujdesje vetjake
Aksesore mjeksore per perkujdesje vetjake
Gaz per Ftohje dhe ngrirje kriogjenike
Gaz per Ftohje dhe ngrirje kriogjenike
Gaze medikale
Gaze medikale
Gaze per industrine e pijeve
Gaze per industrine e pijeve
Gaze per Elektronike
Gaze per Elektronike
Impiante te qenderzuara per gaze mjeksore
Impiante te qenderzuara per gaze mjeksore
Kultivimi i peshkut
Kultivimi i peshkut
Larje me Oksigjen
Larje me Oksigjen
Larje e dioksiduar toke e kontaminuar
Larje e dioksiduar toke e kontaminuar
Mekanike
Mekanike
Qelqi dhe qeramike
Qelqi dhe qeramike
Sideurgji
Sideurgji
Terapi Oksigjeni
Terapi Oksigjeni
Termoshkaterrim
Termoshkaterrim
Trajtimi i Ujerave
Trajtimi i Ujerave

Historiku

Shoqëria GTS “Gazra Teknike Shqiptare” Sh.p.k është themeluar ne vitin 1996. Është anëtare e grupit multinacional SOL S.p.A e cila është e pranishme në 21 vende të Evropës, Turqi dhe Indi.Kjo shoqëri ka një eksperiencë 17 vjecare në këtë fushë dhe bashkëpunon me shumë shoqëri të ndryshme shqiptare dhe të huaja, private apo shtetërore dhe arrin të mbulojë me efikasitet dhe sukses tregun Shqiptar.

Punë të kryera

Birra Kaon
Birra Kaon
Birra Norga
Birra Norga
QSUT
QSUT
Spitali Amerikan
Spitali Amerikan
Spitali Gjerman
Spitali Gjerman
Spitali Hygea
Spitali Hygea

Partnere

Sol GroupVivisol

Certifikime

Video