Secondary Adv

Intel

 

Përshkrimi

Intel shpk operon në tregun Shqipëtar me një eksperiencë të gjatë në fushën e prodhimeve plastike. Kompania ka si aktivitet kryesor prodhimin e materialeve hidraulike dhe elektrike prej plastikes. Të gjitha produktet janë të certifikuara sipas standarteve europiane. Tek Intel shpk do të gjeni cdo gjë që ju nevojitet. Intel shpk ka filluar aktivitetin e saj në vitin 1995 në tregtimin e materialeve elektrike dhe telefonike italiane, dhe instalime elektrike civile dhe industriale. Në vitin 2004 Intel shpk futi linjën prodhimit të tubit elektrik, zgjerimi i produtkeve të prodhimit, me kuti shpërndarëse, kuti priza - celes dhe kuti kuadri. Kompania filloi prodhimin e tubave të ujit për transportin e ujit të pijshem dhe rakorderitë përkatëse. Zgjerim i vazhdueshëm i gamës së produkteve në fushën elektrike, hidraulike dhe aksesorë plastikë ndërtimi.

Çfarë ofron

Kompania Intel shpk ofron një gamë të gjërë materialesh elektrike dhe hidraulike si:
•    Tuba elektrik, aksesore dhe kuti elektrike brenda murit.
•    Kanalina, tuba te drejte, tuba guaina dhe aksesore.
•    Kuti kuadri brenda murit dhe jashte murit.
•    Aksesore fiksues elektrik, izolant, morseta fundore, etj.
•    Llampa te thjeshta, llampa ekonomike, Prozhektoe LED.
•    Aksesore per instalimet nentoke.
•    Fasheta tubash shkarkimi.
•    Aksesore per mbledhje uji.
•    Grila ajrimi plastike.
•    Tuba uji PPR dhe rakorderi lisho INTELhidro
•    Rakorderi me fileto dhe saracineska
•    Aksesore ndertimi

Shërbime

Fasheta tubi metalike
Fasheta tubi metalike
Kanalina plastike
Kanalina plastike
Kuneta metalike per ujembledhje
Kuneta metalike per ujembledhje
Kuti per instalime brenda murit
Kuti per instalime brenda murit
Llamba ekonomike
Llamba ekonomike
Materiale elektrike
Materiale elektrike
Materiale hidraulike
Materiale hidraulike
Materiale plastike per ndertim
Materiale plastike per ndertim
Materiale plastike per ujembledhje
Materiale plastike per ujembledhje
Pileta plastike dhe metalike
Pileta plastike dhe metalike
Profile per armatura ndertimi
Profile per armatura ndertimi
Prozhektore Led
Prozhektore Led
Puseta metalike
Puseta metalike
Tuba elektrike per instalime brenda murit
Tuba elektrike per instalime brenda murit
Tuba elektrike plastike
Tuba elektrike plastike
Kabllo energjie
Kabllo energjie
Kuti siguresash
Kuti siguresash
Ujembledhes Toke dhe Catie
Ujembledhes Toke dhe Catie
Aksesore mbajtes per tuba
Aksesore mbajtes per tuba
Lidhesa elektrike
Lidhesa elektrike
Prodhim per zgara kullimi plastike
Prodhim per zgara kullimi plastike
Ulluqe plastike ekonomik
Ulluqe plastike ekonomik
Ulluqe zviceriane dhe aksesore
Ulluqe zviceriane dhe aksesore
Materiale ndricimi
Materiale ndricimi
Instalime Elektrike Brenda Muri
Instalime Elektrike Brenda Muri
Instalime Elektrike Brenda Toke
Instalime Elektrike Brenda Toke
Instalime Elektrike Jashte Muri
Instalime Elektrike Jashte Muri
Sisteme Ujesjellesi Brenda Muri
Sisteme Ujesjellesi Brenda Muri
Sisteme Ujesjellesi Brenda Toke
Sisteme Ujesjellesi Brenda Toke
Furnizim me materiale hidraulike, tuba, rakorderi
Furnizim me materiale hidraulike, tuba, rakorderi
Magazine per materiale hidraulike, tuba dhe rakorderi
Magazine per materiale hidraulike, tuba dhe rakorderi
Rubineteri dhe Mishelatore
Rubineteri dhe Mishelatore
Silikone dhe Shkuma
Silikone dhe Shkuma
Vegla pune Wokin
Vegla pune Wokin

Partnere

CetsanDelkon CaviGElightingGeneral CaviintelhidrointelplastGewiss