Secondary Adv

Sistem modular GNSS, Geotrim

Geotrim

 Përshkrimi

8 mm H / 15 mm V

RTK Precision 440

kanalet

 i jashtëm

antenë

 Marr & Transmet

Radio UHF

Marrësi Trimble® R9s GNSS është projektuar për të siguruar profesionistët e sondazhit me karakteristika maksimale dhe fleksibilitet. Teknologjitë Trimble të ofruara në marrësin Trimble R9s janë një kombinim unik dhe gjithëpërfshirës. 

Përcjellja satelitore e avancuar me teknologjinë e marrësit Trimble 360

Ekran i përshtatshëm i ekranit dhe konfigurimi i panelit

Bluetooth®, Ethernet, mbështetje seriale dhe USB

Regjistrimi i të dhënave brenda dhe në makinë të jashtme

Formate të shumta të skedarëve të të dhënave

Trimble CenterPoint® RTX ™ siguron saktësi të nivelit RTK kudo pa nevojën për një stacion bazë ose rrjet VRS

Teknologjia Trimble xFill® siguron mbulim të jashtëm RTK gjatë ndërprerjeve të lidhjeve

Produkte te ngjashme