Secondary Adv

Pllake gipsi Diamant 12,5 15 GKFI, Knauf Albania

Knauf Albania

Pershkrimi

Pershkrimi Knauf Diamant 12,5 / 15 përdoren në të gjitha fushat e ndërtimit të brendshëm si veshje në sistemet me vlerë të lartë të ndërtimit të thatë që plotësojnë kërkesat e zëizolimit, mbrojtjes nga zjarri, kërkesat në fortësi dhe qëndrueshmëri dhe ato të mbrojtjes nga lagështia. Me përdorim universal.  Lartësi të mëdha muri për shkak të fortësisë së pllakë. Aftësi e lartë peshëmbajtje e upave. Sipërfaqe robuste, e impregnuar për thithje të ulët të ujit, strukture kohezive e mirë nën veprimin e flakëve të zjarrit, bërthame gipsi speciale për zëizolim, perpunim i thjeshtë, i lakueshëm, i djegshëm. Paloset (pllakat me prerje V). 

Te dhena teknike

Tipi i pllakës GKFI

Sjellja ndaj zjarri DIN EN 13501-1: A2-s1,d0 (B)

Qëndrueshmëria ndaj difuzionit të avullit μ:

Thatë

i njomë

 

 

10

4

Aftësia e transmetimit të nxehtësisë λ: 0,30 W/(m�?¢�?�?�â�??¢K)

Masa e tkurrjes dhe bymimit 

çdo 1 % i ndryshimit të lagëshisë relative:

çdo 1 Kelvin ndryshim i temperaturës:

 

0,005 - 0,008 mm/m

 

0,013 - 0,02  mm/m

 

Aftësia për të thithur ujë (total): ≤ 10%

Dendësia ≥ 1000 kg/m³

Pesha e pllakave

Knauf Diamant 12,5:

Knauf Diamant 15:

ca. 12,8 kg/m²

ca. 15,5 kg/m²

Fortësia karakteristike në shtypje fc,k

(kërkesë e pllakës): ≥ 7,5 

N/mm²

Moduli E Emean,II (kërkesë e pllakës)

Moduli E Emean, �?¢â�?��?´

 (kërkesë e pllakës) ≥ 4900 N/mm²

≥ 3900 N/mm²

 

Pesha e thyerjes në përkulje:

Knauf Diamant 12,5:

 - Paralel me drejtimin gjatësor:

 - Pingul me drejtimin gjatësor:

Knauf Diamant 15:

 - Paralel me drejtimin gjatësor:

 - Pingul me drejtimin gjatësor:

 

 

≥ 725N

 

≥ 300 N

 

 

≥ 870 N

 

≥ 36 N

 

Fortësia e sipërfaqes (në shtypje) ≤ 15 mm Ø

Kufiri maks. i ngarkesës së vazhdueshme termike°C ≤ 50 (për kohë të shkurtër 60)

 

Dergoni kerkese kompanise:Produkte te ngjashme