Secondary Adv

Bombul gazi me argon, Messer Albagaz

Messer Albagaz

 Përshkrimi

Bombul gazi me argon

APLIKIMET E ARGONIT

Saldimi: Për shkak të vetive të tij si gaz që nuk lidhet me gaze të tjerë, argoni është gazi ideal mbrojtës për saldim, madje edhe në temperatura shumë të larta të harkut plazmatik, gjë që ndodh shpesh në përpunimin e metaleve. Në të vërtetë edhe në temperatura shumë të larta dhe në dallim nga azoti, argoni mbetet inert dhe nuk formon përzierje me oksigjenin. Argoni është një gaz i shkëlqyer si për saldimin MIG ashtu edhe për saldimin TIG. Gazi ideal i saldimit për punët specifike të saldimit mund të formohet mundësisht duke shtuar elementë të tjerë aktivë të gazit (acid karbonik, helium, azot ose oksigjen) në dy, tre, katër komponent gazi dhe madje edhe komponent më të larte. Saldimi me lazer dhe teknikat 3D të shtypjes metalike janë bërë fusha të rëndësishme për aplikimet e argonit.

 

Shuarja: argoni gjithashtu mund të shërbejë si agjent shuarës në zonat ku nuk mund të përdoret uji ose shkuma.

 

Analiza: argoni përdoret si gaz mbrojtes në spektrometri.

 

Izolimi: argoni gjithashtu mund të gjendet në lustrim të dyfishtë për shkak të vetive të mira izoluese.

 

Ushqimi: argoni përdoret si mbrojtje kundër oksidimit gjatë shpëlarjes së verërave cilësore.

 

Mjekësi: argoni përdoret si gaz lazer për aplikime mjekësore siç janë operacioni i syve, heqja e venave dhe për heqjen e tatuazheve.

 

Printim 3D: argoni parandalon produktet që oksidohen gjatë shtypjes

 

BOMULA GAZI ME ARGON

Ka bombula gazi në madhësi të ndryshme dhe me presione të ndryshme. Në varësi të llojit të gazit në bombul, "qafa" e bombulës ka një ngjyrë të ndryshme, e cila është e standardizuar sipas standardit Europian EN 1089-3. Në rastin e argonit kjo është e gjelbër. Këtu mund të gjendet një përmbledhje e ngjyrave të ndryshme të bombulave të gazit.

 

Ne presion të lartë gazi argon devijon nga ligji fizik i gazit. Për shembull, me një presion prej 200 bar, një bombul gazi përmban 7% më shumë gaz sesa kërkon ligji fizik i gazit. Një bombul gazi argon prej 300 bar përmban deri në 50% më shumë gaz argoni sesa një bombul gazi me 200 bar. Ky është presioni më i lartë i mundshëm. Në Messer ne ofrojmë të dy llojet e presionit për bombulat e gazit argon.

 

Si të gjitha bombulat, bombulat tona të gazit trajtohen nga brenda, thahen dhe bëhen kimikisht pasive. Në këtë mënyrë ne mund të garantojmë pastërtinë optimale dhe të shmangim që klientët ose punonjësit tanë të jenë të ekspozuar ndaj rreziqeve të caktuara sepse bombulat e gazit nuk janë trajtuar siç duhet nga përdoruesi i mëparshëm.

 

Për shkak se bombulat vijnë në forma dhe presione të ndryshme, është e rëndësishme që të furnizoheni me aksesorët e duhur. Në këtë mënyrë gazi mund të përdoret në aplikimin tuaj nën presionin e duhur dhe me shpejtësinë e duhur të rrjedhës. Për bombulat që nuk përmbajnë një presion prej 300 bar, filli ndryshon nga një vend në tjetrin.

 

ARGON LËNG NË ENË – ARGON LËNG NË ËNË KRIOGJENIKE RUAJTJEJE

Ne gjithashtu ofrojmë argon lëng për konsumatorët e mëdhenj. Kemi një gamë të gjerë rezervuarësh ruajtjeje me kapacitete të ndryshme.

 

Për të mbajtur temperaturën e argonit lëng të ulët, argoni duhet të ruhet në enë kriogjenike. Ju mund të blini ose të merrni me qira këtë enë kriogjenikë (enë kriogjenikë “dewar” ose enë portative për gaze të lëngshme (PLC), rezervuar kriogjenik ose rezervuar të vegjël për gaze kriogjenike të lëngshme). Për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të ulëta, rregullat e sigurisë duhet të respektohen rreptësisht. Për shembull, rekomandohet të vishni doreza mbrojtëse kriogjenike ose doreza të tjera të posaçme mbrojtëse.

Produkte te ngjashme