Secondary Adv

Pastrues ajri HL-OP-15 Viessmann, Altec

Altec

 Përshkrimi

Pastrues ajri HL-OP-15 Viessmann 

Elemino Bakteriet, Viruset dhe Mikroorganizmate dëmshëm!

Ndalo smogun, pluhurin dhe alergjentët!

Kujdesu për shëndetin tënd dhe të dashurve tuaj me ndihmën e pastruesit profesional të ajrit nga Viessmann.

 

PËRPARËSITË KRYESORE TË PRODUKTIT

+sistemi 6-shkallësh i filtrimit

-4 filtra (para filtrit, Hepa H13, filtri me karbon aktiv dhe filtri fotokataltik me dioksid të titaniumit) sigurojnë pastrim maksimal

-Llampa UV mundëson pastrim biologjik të ajrit

- Jonizuesi - rregullon balancën e joneve të ajër

+ Kapaciteti: 360 m³/h - sipërfaqja e rekomanduar deri në 40m².

+ Treguesi i kualitetit të ajrit: Ndriçim me 4 ngjyra të ndryshme.

+Treguesi i ndotjes së grimcave PM2.5.

+Treguesi për ndërrimin e filtrit të karbonit dhe HEPA filtrit.

+Funksioni AUTO - pajisja e cakton automatikisht shpejtësinë e pastrimit varësisht nga kualiteti i ajrit.

+Funksioni SILENT - shpejtësi e vogël e ventilatorit.

+Sensori i natës - zvogëlim i ndriçimit dhe LED-ëve pas ndaljes së ndriçimit në dhomë.

+4 nivele të shpejtësisë.

+Kohëmatës: 1, 4, 8 orë.

 

Produkte te ngjashme