Secondary Adv

Mbrojtes transformatori TM-TU me nderpreres qarku, Schneider electric, ALBESOL SH.P.K

ALBESOL SH.P.K

 Përshkrimi

Mbrojtes transformatori TM-TU me nderpreres qarku, Schneider electric

Mbrojtja e transformatorit TM/TU me ndërprerës qarku përdoret zakonisht në aplikacionet e mëdha tregtare, industriale dhe ndërtimore, sidomos kur fuqia e transformatorit tejkalon 800 kVA. Në këto aplikime, centralet me njësi modulare ofrojnë fleksibilitet të lartë. Zinxhiri mbrojtës i çdo njësie mund të përfshijë rele vetushqyese (shihni Fig. B23 dhe Fig. B24) që ofrojnë CT të optimizuara dhe një nivel të lartë sigurie (shihni Fig. B25). Kjo zgjedhje mundëson përfitime interesante lidhur me: b Mirëmbajtjen b Përmirësimin e mbrojtjes së transformatorit b Përmirësimin e dallimit me instalimin TU b Pandjeshmërinë ndaj rrymave vërshuese b Detektimin e defekteve të vogla të rrymave të tokëzuara.

Produkte te ngjashme