Secondary Adv

Cilinder anesor Dierre, New Power, Brava & Bojra Cimi

Brava & Bojra Cimi

 Përshkrimi

Cilinder anesor Dierre, New Power

I disponueshëm në madhësitë:

70 cm

85 cm

90 cm

Me 3 çelsa + 2 çelsa kodifikues

Me kartë sigurie

Teknologji e re

Siguri e lartë

Cilësi e pakrahasueshme

Rezistent ndaj teknikave të ndryshme të ndërhyrjeve të panjohura

Nëse një çelës i modifikuar futet në cilindër, ky njihet dhe automatikisht bllokohet në cilindër

Produkte te ngjashme