Secondary Adv

Profil plastik lidhes me rrjete qelqi, Rofix Albania

Rofix Albania

 Përshkrimi

Profil plastik lidhes me rrjete qelqi

RÖFIX BAP 45

Profil lidhës

 

- Koefiçienti i zgjerimit është i krahasueshëm me suvatë e mëposhtme.

- Ngjitje e mirë e suvasë

- Zgjidhje për mbyllje dhe lidhje mekanike

 

Përshkrimi i produktit

 

Profil detaji lidhes suvaje per lidhje te levizshme te siguruara nga uji midis llambarines dhe suvase (p.sh mbyllja e platformes se bazamentit, mbyllja e cepit te catise etj)

Vecanerisht i pershtatshem per lidhje llambarine te me passhme te cilat nuk mund te instalohen me mbrapa pllakave izoluese

 

Baza materiale

Profili plastik me rrjetë qelqi të tekstilit të ngjitur.

Produkte te ngjashme