Secondary Adv

Skele 200 cm x 75 cm, Skela Lybesha

Skela Lybesha

 Përshkrimi

Vertikalet e kornizes jane prodhuar nga tuba industrial 48,3 x 3 mm.Profili I kutise se siperme te kornizes eshte bere 40 x 40 x 2mm. Profili I kutise se siperme te kornizes eshte bere 30 x 40 x 2mm.

Produkte te ngjashme