Secondary Adv

Tub uji PPR, Intel

Intel

 Përshkrimi

Tub uji PPR

Tubat dhe rakorderite INTELhidro jane te pershtatshem per instalime hidraulike te jashtme dhe te brendshme.

Sistemi i tubacioneve te realizuara me INTELhidro jane te certifikuar dhe te testuar per instalimin e rrjeteve te ujit te pijshem te ftohte dhe te ngrohte deri ne 95*, ne presion pune Nominal 20 bar.

Tubat INTELhidro jane te testuara per shperndarjen e ajrit te kompresorit deri ne 20 bar per servis makinash, fabrika prodhimi, etj.

Produkte te ngjashme