Secondary Adv

Energjia e Rinovueshme dhe Eficenca e Energjise. Energy Expo & Forum 2017, 14-16 Nentor

Share on Google+

Ne kuader te Energy Expo & Forum, ne datat 14-16 Nentor 2017, ne bashkepunim me Ministrine e Infrastruktres dhe Energjise dhe me Bashkine e Tiranes, do te organizohet nje konkurs midis studenteve te arkitektures per Eficiencen e Energjise, per “Paraqitjen e nje projekti te nje ndertese me zero karbon ose me karbon te ulet”.

Ndertesa mund te jete publike ose private, ekzistuese ose projekt ide. Duhet te vertetohet nepermjet nje raporti te shkurter tregues, ose nepermjet llogaritjeve, se sa eficiente eshte ndertesa sipas kerkesave te ligjit 116/2016 “Per performancen e energjise ne ndertesa” Qellimi i ketij konkursi eshte promovimi dhe inkurajimi i ndertimeve eficiente promovimi dhe fuqizimi i efiçiencës energjitike, ndërtimit të planeve urbane dhe zhvillimeve lokale. Aplikantet duhet te paraqesin idene dhe zgjidhjen e tyre jo me vone se data14 nentor 2017.


Më të lexuarat