Secondary Adv

Pajisjet e serise FCZ, Aermek Albania

Aermek Albania

 Përshkrimi

Pajisjet e serisë FCZ janë të përshtatshme për ajër të kondicionuar. Këto pajisje, me dizenjimet e tyre të ristrukturuara, janë në dispozicion të strukturave të ndryshme në varësi të pozicionit të instalimit, me mundësinë e të qenit të kanalizuar ose ne mure. Ato përmbajnë motore me shpejtësi të ndryshme të shoqëruar me ventilatoret ABS te pajisur me elike për nxjerrjen e ajrit dhe fletë rrotulluese. Ky funksion i jep makinës mundësinë e reduktimit të zhurmës, si dhe reduktimit të konsumit elektrik të  motorave, në  krahasim me ventilatorët  tradicional me një strukturë metalike. Njësia ka një shkemyes me 3 ose 4 rreshta dhe mund të ketë një shkembyes sekondar me 1 ose 2  rreshta për konfigurimin e sistemit me katër tuba. Termostati me prekje (T-touch) është në dispozicion si një aksesor, i pajisur me teknologjinë NFC për të kontrolluar spiralet e ventilatorit me një smartphone. Njësitë FCZ janë në përputhje me sistemin e menaxhimit të VMF.

Produkte te ngjashme