Secondary Adv

Pllake gipsi per izolim Akustik GKB, Knauf Albania

Knauf Albania

Pershkrimi

Pershkrimi Pllakë gipsi ekonomike GKB për sistemet bazë në ndërtimin e thatë. Pllakat ndërtimore Knauf përdoren në të gjitha fushat e ndërtimit të brendshëm si veshje ekonomike në sistemet e ndërtimit në të thatë pa plotësuar ndonjë kërkesë të vecantë. Përpunim i thjeshtë , jo i djegshëm, i përkulshëm, paloset (pllakat me prerje V), nuk krijon lagështi kur kemi ndryshime të kushteve 

Atmosferike.

Te dhena teknike

Tipi i pllakës GKB 

Sjellja ndaj zjarrit DIN EN 13501-1 A2-s1,d0 (B) 

Qëndrueshmëria ndaj difuzionit të avullit μ:

thatë

i njomë

 

10

4

Aftësia e transmetimi të nxehtësisë λ 0,21  W/(m�?¢�?�?�â�??¢K)

 

Tkurrja dhe bymimi 

çdo 1 % i ndryshimit të lagështisë relative

çdo 1 Kelvin ndryshim temperature

0,005 - 0,008 mm/m

 

0,013 - 0,02 mm/m

 

Dendesia ≥ 680 kg/m³

Pesha e pllakës

Pllakë me trashësi 9,5 mm

Pllakë me trashësi12,5 mm Dendësia kg/m³ ≥ 680 

≥ 6,5 kg/m²

≥ 8,5 kg/m²

 

 

Fortësia karakteristike në shtypje fc,90,k

 

Fortësia karakteristike në përkulje f m,k

(kërkesa e pllakës)

Trashësi pllake 12,5 mm

 - Paralel me drejtimin gjatësor:

 - Pingul me drejtimin gjatësor

 

 

 

≥ 6,5 N/mm²

 

2,0 N/mm²

Moduli- E mesatar Emean

(kërkesa e pllakës) 

Paralel me drejtimin gjatësor:

Pingul me drejtimin gjatësor:

 

≥ 2800 N/mm²

≥ 2200 N/mm²

Pesha e thyerjes në përkulje

Trashësi pllake 9,5 mm:

 - Paralel me drejtimin gjatësor:

 - Pingul me drejtimin gjatësor:

Trashësi pllake 12,5 mm

 - Paralel me drejtimin gjatësor: 

 - Pingul me drejtimin gjatësor:

 

≥ 409 N

 

≥ 160 N

 

≥ 610 N

 

≥ 210 N

Kufiri maks. i ngarkesës së vazhdueshme termike°C ≤ 50 (për kohë të shkurtër deri 60)

 

Dergoni kerkese kompanise:Produkte te ngjashme