Secondary Adv

Nderpreres kompak tensioni me tre funksione, Schneider electric, ALBESOL SH.P.K

ALBESOL SH.P.K

 Përshkrimi

Nderpreres kompak tensioni me tre funksione, Schneider electric

Në aplikacionet e shpërndarjes së furnizimit publik, si konfigurimet e rrjetit unazor TM, operatorët kërkojnë nënstacionet më të thjeshta përsëritëse TM/TU të shpërndara në një zonë të madhe gjeografike. Përgjithësisht, fuqia e rrymës së transformatorëve TM/ TU është e barabartë ose më e vogël se 630 kVA. Ndërprerësit kompakt, dhe zakonisht ato me shtrirje të kufizuar me tre funksione specifikohen nga operatorët. Në këto raste, mbrojtja e transformatorëve TM/TU me siguresa TM është zgjidhja më e mirë.

Produkte te ngjashme